Klima

"Borgere og virksomheder er ikke de mest relevante klimapolitiske aktører, fordi det er umuligt på det niveau at kompensere for den manglende globale og nationale klimapolitik.«

Ovennævnte fremgår af klimaordfører Theresa Scavenius,s nye bog “KLIMASTATEN”.

Er det den generelle holdning i ALTERNATIVET ?

Et meget udtømmende svar gav Theresa Scavenius selv i “Debatten” på DR TV i aftes - 29. nov.

Vi kan se frem til interessante udfordringer med at indgå forlig mellem “Klimastaten” og
“Konkurrencestaten”.

2 Synes om

Ja, hun sagde det endda endnu stærkere i Deadline. Hun sagde at borgerne og virksomhederne ikke har noget ansvar for at løse klimakrisen. Det er jeg helt uenig i, og jeg mener heller ikke at det er Alternativets holdning. For så giver det jo ikke nogen mening at vi opfordrer folk til at spise mindre kød, rejse mindre med fly, nedsætte deres forbrug, og så videre. Alle aktører burde arbejde sammen om at løse problemet, i stedet for at modarbejde hinanden.

Selvfølgelig er det først og fremmest regeringernes opgave at løse klimakrisen, men det betyder ikke at borgerne og virksomhederne ikke har et medansvar. Og når regeringernes tiltag er helt utilstrækkelige, så bliver borgernes og virksomhedernes initiativer så meget desto vigtigere. I princippet kunne de godt løse klimakrisen uden om regeringerne, ved at gøre det hele frivilligt. Det er bare urealistisk at alle er med på den.

Jeg synes det er meget problematisk at vores klimaordfører kommer med udtalelser, som ikke udtrykker partiets holdning. Hun må i det mindste gøre opmærksom på at dette her er hendes personlige holdning. Jeg føler mig absolut ikke repræsenteret af hende i denne sag. Hvis hun ikke vil repræsentere partiet, så må vi have en ny klimaordfører.

1 Synes om

Jeg finder det vigtigt at vi igen tager debatten om værdier kontra idealer. Hun/Scavenius kalder sig selv værdi-liberal, hvilket kan lyde lidt tamt ift de store kampe. Er hun så liberal omkring, at skifte sine værdier ofte? For mit eget vedkommende er ‘værdier’ nemlig retorisk svagere en ‘idealer’, og personligt søger jeg at vi både kommer væk fra de gamle ‘fasttømrede ideologier’, der fangede folk i indoktrenering, men samtidigt også ophøjer ‘værdier’ til noget højere → en slags ‘frie men idealistiske værdier’. Såfremt vi kommer dertil, kan en dansk borger, der idealistisk søger at inspirere andre til at følge trop på klimafronten, stadig have frihed til at afvige fra den hellige klima-sti. Optimalt set burde hun i stedet for bare at give los på flyrejser mm., opsætte nogle egenkriterier, for sin livsmodel. Og således sætte nogle tal på, så andre kan inspireres af dette (det er ikke for sjov at folk kan lide at spejle sig i kendissers livstilsmagasin-historier … hvorfor ikke bruge den effekt, omend hun så kun personligt er grågrøn, og nøjes med at flyve halvt som meget som hendes borgerlige/fossile kollegaer)

1 Synes om

Den enkelte borgers klimaadfærd er alt afgørende for at minimere rovdriften på klodens ressourcer, og de er dermed en væsentlig faktor i denne grønne omstilling
Det kan være i forhold til et bevidst forbrugsvalg og være aktivistisk. Politikerne er trods alt afhængige af borgernes stemmer for at få indflydelse.

Endnu et svar er kommet fra TS i Berlingske.dk d.d.:

»Selvfølgelig er der virksomheder, der laver grønne teknologier. Vestas for eksempel. Men når jeg taler om, at virksomheder ikke bør gå forrest, er det, fordi rigtig mange af dem er kulsorte. Det gælder også Mærsk. De har gode initiativer, men alligevel er meget af det greenwashing forstået på den måde, at der reelt sker meget lidt. Hvis man politisk kunne lave en regulering af skibsfarten, ville det rykke meget mere og meget hurtigere end rederiets [begyndende forsøg].

TS. giver ikke udtryk for, at det er ALTERNATIVETS,s politik i følgende formulering:
»Personligt dropper jeg også den røde bøf, men hvis man gennemfører Alternativets klimapolitik, bliver dansk kødeksport lukket, og det vil føre til en reduktion på 86 procent inden for landbruget.«
Hvorefter vi vil eksportere en stor del af udledningerne til blandt andet Polen …
Om det generelt er gældende, at det ikke er ALTERNATIVETS politik er så spørgsmålet?

Iøvrigt fik jeg udvidet mit ordforråd med “greenwashing” i samme artikel - eksempel:
»Virksomheder oversælger deres grønne budskaber – at kartonen i den her liter mælk er CO₂-neutral og så videre. Det kan give forbrugerne en falsk fornemmelse af, at det går rigtig godt, men folk skal vide, at det går ad helvede til på klimaområdet. - iflg. TS.

Under alle omstændigheder er det positivt, at ALTERNATIVET bliver synliggjort.

2 Synes om

Bundrekord, så nu vil jeg vaske, maskinopvaske og koge æg i næsten et hug/i løbet af natten her:

  • men hov! Bruger jeg ikke bare en masse energi? Jo, men i løbet af de kommende dage, skulle jeg gøre det alligevel, og så skal man også huske på, at flere eksperter har udtalt sig således at:
    “Vælger man at bruge el/energi på de tidspunkter, hvor prisen er billigst, er det en god ting. Det er nemlig her at el-udbuddet også er højst. Derved er man, som forbruger, også med til IKKE at tilskynde kulkraftværkerne at øge energi-kapacitet på vilkårlige tidspunkter - et dansk energidøgn bliver derved udfladet, hvor kul kun tilhjælper på tidspunkter VE mm. ikke strækker til”

Er det her et tegn på at det ellers ret klassiskborgerlige TV2, drejer i en slags rød/grøn retning? https://www.dr.dk/nyheder/seneste/pernille-skipper-bliver-politisk-kommentator-paa-tv-2-news

Jeg tænker, at TV2 har valgt med baggrund i seertalsmuligheder…

Og så tænker jeg også , at Pernille Skipper qua sin uddannelsesbaggrund som jurist er i stand til at vinkle synspunkter og sager fra flere sider :sunglasses:

1 Synes om