Kirkepolitisk valgmøde i Thisted Kirkecenter mandag den 4. marts kl. 19.00

Kirkepolitik valgmøde i Thisted Kirkecenter i aften kl 19.00.

I panelet bl.a.

Karen Klint (S), formand for Folketingets kirkeudvalg

Christian Langballe (DF), kirkeordfører

Gustav Sieg Sørensen, (Alt), folketingskandidat

Marianne Jelved (R), fhv. Kultur og kirkemininister

1 Synes om