Kernekraft - Politisk laboratorium - Hjælp til opstart

Hej Alle

Jeg er interesseret i at organisere et par politiske laboratorier om kernekraft i Danmark. Jeg ved det er forsøgt før, men efter at have læst grundigt op på emnet, synes jeg at det er værd at forsøge at aflive myter om kernekraft, og få en seriøs videnbaseret debat om den hører hjemme i Danmarks energimatriks.

Jeg savner folk at sparre med, til at få et par laboratorier op at stå rundt om i landet. Jeg bor selv i Aalborg.

Så er du interesseret i at blive klogere på området (eller er du allerede klog på området) og vil du gerne hjælpe? Så svar her i tråden eller skriv til mig på jens180980@gmail.com.

Du må gerne være for eller imod kernekraft generelt eller i Danmark, men skal være villig til at tage diskussionen baseret på nuværende viden på området.

Ps. Ideen med dette “emne” er ikke at diskutere kernekraft her, men udelukkende at søge hjælp til afvikling af Politiske Laboratorier på området. Et “emne” til debat vil blive oprettet her i Dialog senere hen i forløbet.

mvh Jens Harder, Næstforperson i Alternativet Nordjylland

7 Likes

Hej Jens,

Det syntes jeg lyder meget interessant, og jeg vil gerne sparre med dig. Jeg har lavet politiske laboratorier før.

3 om skat der danner baggrund for vores skattepolitik, 3 om hjemløse der danner rammen om vores hjemløsepolitik, og så har jeg været med på vores cannabispolitik og 3 bundlinjer.

Måske vi kunne stikke hovederne sammen til den ekstraordinære generalforsamling?

Bedste hilsner,
Jan K

4 Likes

Hej Jan

Det lyder godt at du vil hjælpe. Jeg er desværre kun med digitalt den 1. februar. Jeg skriver lige lidt senere med mine foreløbige tanker.

Mvh Jens Harder

1 Like

Hej Jens

Jeg er uddannet fysiker og har tidligere været meget optaget af emnet, så jeg er rimelig godt inde i det og har også ændret syn på emnet over tid.

Jeg vil gerne deltage i en diskussion men er nok ikke den rette til at få tingene sat op organisatorisk.

Med venlig hilsen
Arne Bargheer

3 Likes

Hej

Her mine foreløbige tanker om indhold:

Jeg føler at mange jeg taler med, som er imod kernekraft, taler med gammel viden eller direkte forkert. Derfor synes jeg der skal være fokus på at oplyse og aflive myter.

Man kunne starte ud med at lade folk remse fordele og ulemper ved kernekraft op og skrive dem på en tavle. De fleste af disse “ulemper” vil så (forhåbentligt) vise sig at være myter, og kan undervejs streges ud.

Jeg tænker at man derefter kan have et oplæg om videnskaben bagved (fission, Uran, Plutonium, stråling generelt). Det kunne Arne fx stå for. Specielt stråling og hvor ufarlig små doser i virkeligheden er, virker som noget folk tit ikke ved så meget om.

Jeg vil forsøge at få Seaborg Technologies til at deltage med et oplæg om deres teknologi og lignende moderne udgaver af kernekraft.

Hvis alle ulemperne der kan aflives som myter, ikke er streget ud endnu, kan eksperterne herefter måske tage dem en ad gangen.

Derefter bør der selvfølgelig være en åben diskussion blandt de fremmødte, og forhåbentligt et resultat der kan munde ud i arbejdsgruppe der kan udarbejde et forslag til Dialog. Det kan jo så godt være at forslaget ender med at være imod kernekraft, men sådan er det jo :slight_smile:

Jeg tænker umiddelbart 3-4 steder i landet. Fx København, Odense, Aarhus og Aalborg, men det kommer selvfølgelig også an på den lokale opbakning. Det er klart at det ikke er sikkert at hverken Arne eller en fra Seaborg kan være med på alle polaerne, men man kan jo håbe.

Selv har jeg læst bogen “Seeing the light: The case for nuclear power in the 21st century” af Scott L. Montgomery, som jeg synes kommer godt omkring alle myterne og afliver dem på saglig vis. Den er fra 2017, så den er rimeligt opdateret. Den kan varmt anbefales som lektielæsning.

med venlig hilsen Jens Harder

1 Like

Hej Jens

Jeg synes det er problematisk at arrangere et PoLa ud fra en indstilling om, at dem der mener noget andet end arrangørerne “forhåbentlig” baserer deres holdninger på myter, og at arrangørernes opgave er at invitere eksperter der kan aflive dem.

Når der så snakkes om at invitere “eksperter” som også har en økonomisk interesse i at fremme en bestemt side af sagen, bliver det dobbelt problematisk.

Dette skrevet fra et udgangspunkt, hvor jeg langt hen ad vejen er enig med dig. Prøv at forestil dig hvordan de måske 40%, måske 75%, måske 90% af vore medlemmer, der som udgangspunkt er modstandere af kernekraft vil reagere.

Jeg er helt enig med Nis i at kernekraft er et et emne man bør forsøge at gå til på ganske diplomatisk vis i Danmark, der er jævnligt på ing.dk en artikel som starter en lille heksekedel af en debat derinde hvor folk virkelig går til den, på saglig vis mestendels og det kan varmt anbefales at kigge igennem deres debatsektion, kig bare efter de mest kommenterede artikler eller lignende, den her er en af de senere af slagsen hvis folk skulle være nysgerrige (har ikke læst den helt igennem selv)
https://ing.dk/artikel/ugens-debat-gang-med-atomkraften-231839

Jeg er som udgangspunkt ikke så god til møder, men kan godt forsøge om jeg kan dukke op, har dog en gevaldigt travl kalender som selvstændig geofysiker (har en bachelor i fysik og skrev et par større opgaver omkring kernekraft) og vil nødigt stå som “manden med svarene” jeg skal gerne forsøge at kvalificere arbejdet, men som det også kan ses af ing.dk tråden hvor mennesker der ved hvad de taler har vidt forskellige synspunkter på de her ting så findes der ikke endegyldige svar og ud over min videnskabelige tilgang kan andre synsvinkler i den her (og mange andre sammenhænge) have mindst lige så stor legitimitet.

Jeg tænker i øvrigt det er meget vigtigt i den her sammenhæng at være opmærksom på i hvilken geografisk sammenhæng vi taler om kernekraft.
Generelt er det er et vældig komplekst emne med mange forskellige ting der kan veje den ene og den anden vej, jeg selv ville være ked af en konklusion der endte med et enkelt svar om “for eller imod” men tænker det er mere relevant at forsøge at nå et mere nuanceret standpunkt … problemer er så nok at det ender med at blive så “langhåret” at det er et meget begrænset publikum der vil gnave sig igennem det hele.

4 Likes

Jeg er sådan set også enig i hvad Nis skriver, jeg har bare en lidt direkte og til tider bombastisk måde at formulere tingene på. Jeg er med på at der vil komme ulemper der ikke kan aflives. Jeg synes bare at i mine diskussioner med folk der er modstandere, er de fleste af deres argumenter mod kernekraft baseret på forkert eller gammel viden.

Der er visse argumenter mod kernekraft som i 2020 simpelthen er forkerte, og i visse tilfælde altid har været det. Derfor mener jeg der skal være en ekspertbaseret tilgang til emnet. Derfor min kommentar om at aflive myter, fordi der findes mange myter. Det skal ikke forstås som arrogance mod dem der tænker anderledes, men som noget faktuelt.

Det er selvfølgelig rigtigt at det potentielt kan være problematisk at et privat firma blander sig, jeg tænker bare at de ligger inde med meget opdateret viden, og at hvis man på sigt vil råbe nogle politikere op, er det rart at have en dansk arbejdsplads med i hånden, det kan blå blok om ikke andet godt lide :slight_smile: Så længe at vi til pola gør opmærksom på at de selvfølgelig er farvede. Det kunne også være at det kunne opvejes med en ekspert der ikke mener at kernekraft er vejen frem.

Man kunne måske starte med at prøve at holde spørgsmålet, om vi skal have kernekraft i Danmark ude af polaen, og fokusere på om det er en løsning på fod med vind og sol sådan generelt på verdensplan, hvor det giver mening. Det ville være et langt skridt på vejen. De mest saglige argumenter mod kernekraft i DK jeg har hørt, har netop ikke handlet om kernekraft som sådan, men om hvorvidt den giver mening i den danske energimatriks.

mvh Jens

2 Likes

Jeg synes det lyder vældig fornuftigt at få opdateret diskussionen til 2020 status.

Jeg er i øvrigt ikke nødvendigvis at tælle på “tilhænger” siden, i min tid som studerende var jeg flere gange at finde i Gorleben i Tyskland hvor jeg nok var en af de mere sagligt funderede aktivister og egentlig er jeg lidt uenig med flere af de argumenter den yngre Arne havde dengang, men på den anden side har modstanden mod atomkraft i Tyskland også været medvirkende til en styrket VE sektor, så det er lidt “både og” igen fra min side.
Hvis jeg skal opsummere min egen holdning til atomkraft lige nu så er det at i DK giver det ikke mening at begynde at bygge et fissionsbaseret kraftværk, med det primære argument her værende produktionstiden for et moderne A-kraftværk og prisen.
Nogle steder i verden giver det mening at fortsætte med at bruge fissionskraftværker og opdatere de eksisterende, især nogle tidligere sovjetstater haster det med at få opdateret nogle af de ud-daterede værker der stadig er i drift der.
Der er under alle omstændigheder begrænsede mængder uran tilgængeligt hvilket også er en vigti faktor at tage med i betragtning. Runde tal beregninger “from the top of my head” som sikkert er lidt uddaterede som jeg husker dem siger at vi har uran der kan udvindes nok til ca 100 års elproduktion i verden, i træskolængder er det nok ikke helt skævt.

Hvad angår fussionsenergi tænker jeg Danmarks rolle bør være fortsat at deltage og støtte forskningen heri der også bidrager til megen anden god og nyttig forskning på AU og KU, det hele er lidt koblet i den af fysiker verdenen nu om dage, for eksempel ville meget af den “antistof” forskning vi er med på “cutting edge” af aldrig have været mulig uden at vi var med i CERN og havde anti-stof produktion med derfra som et “biprodukt”.
Vi er for lille et land til at kunne bygge et fussionsværk hvis disse nogen sinde kommer til at virke, men med den situation vi er i klimamæssigt synes jeg ikke det er en teknologisk retning man helt bør opgive, men give det en chance for at udvikle sig. Et fussionsværk vil i øvrigt også have problemer med restprodukter der skal håndteres, dette kan dog gøres på fornuftig vis, ligeledes med restprodukter fra fission, men det er en vigtig ting at tage med i betragtning ikke mindst når man kigger på den samlede pris for at producere en given mængde strøm.

Anyhow ikke for at starte en stor debat her, blot lige for at meddele at fordi jeg er uddannet fysiker er jeg ikke nødvendigvis glødende tilhænger af A-kraft, men er meget i den der “både og” vogn nu om dage.

Andre ting der lige for tiden er semi-aktuelt i dansk sammenhæng er:

  • De her småting vi har tilbage fra den nedlagte forsøgsreaktor på Risø … hvis nogensinde udtrykket “en storm i et glas vand” passede så er det nok her, men det viser meget godt hvor følelsesmæssigt betændt den danske diskussion om emnet er og det har allerede kostet langt flere resurser i forundersøgeler og andet end den her lille mængde materiale nogensinde kan retfærdiggøre.
  • Grønland og udvinding af uran, ikke mindst i forhold til problematikken for råstofudvinding og den “nultolerance” der indtil for nyligt var gældende med uran som et nærmest ligegyldigt biprodukt.
  • Ruslands “flåde” af flydende atomkraftværker og deres transport igennem østersøen.