Kender vi konsekvensen ved at afskaffe børnepengene?

Ja, jeg ved godt at det ligner starten på et borgerligt debatoplæg :slight_smile:

Der er igen politisk flertal for at lægge loft over børnepengene (denne gang S, V og DF). Denne gang er det på grund af en mand i Esbjerg med 17 børn, som man ikke vil betale til. Tidligere har man ikke ønsket at betale børnepenge til europæiske statsborgere.

Jeg har endnu ikke set en kommentar fra alternativet på dette forslag. Kan vi ikke prøve at finde en alternativ løsning?

Et loft over børnepengene gør ikke udgifterne for børnefamilierne mindre. Vi har i Danmark problemer med et faldende fødselstal, og et loft gør det ikke mere attraktivt at få mere end de 1,7 børn vi får i dag - Det bliver mindre.

Kunne man i stedet helt fjerne børnepengene og brugte det til f.eks. at indføre gratis institutioner? Er der nogen der har undersøgt det?

Som jeg ser det:

Fordele

  • Større økonomisk incitament for at arbejde, i stedet for at blive hjemme og passe børnene. (Hvilket også giver bedre integration af specielt indvandrer-kvinder og deres børn).
  • Incitamentet for at få børn bliver ikke mindre, som den gør ved at lægge loft over udbetalingen.
  • Ingen administrationsomkostninger i børnepengeudbetalinger.
  • Ingen administrationsomkostninger i forældrebetalinger i institutioner.
  • Ikke flere sensations-historier om eu borgere der sender børnepenge hjem.
  • Ikke flere sensations-historier om folk med 17 børn.

Ulemper:

  • Mest fordelagtigt for småbørnsforældre og forældre der ikke passer deres egne børn.
  • Grundet socialt ulighed vil der sikkert stadig være behov for regulering.

Kom endelig med andre forslag.

Når flertallet i folketinget konsekvent lovgiver på baggrund af enkeltsager, fordi de får et minuts medvind i befolkningen bør vi reagere på det!

2 Likes

Det er inkonsekvent at fastholde børnechecken som den er! Den har ingen socialpoltisk begrundelse - men var alene Schlüters bestikkelses check til middelklassen i 1980’erne. Det ville give mening at udfase den og istedet indføre et bundfradrag pr. barn, så alle får mere ud af de først tjente kroner. Altså til gavn for de lavtlønnede da de forholdsmæssigt vil få mere ud af et fast fradrag pr. barn. Børneinstitutionsprisen afhænger jo i høj grad af kommunernes service niveau - og der er allerede nu sociale fripladser - dem kunne man med fordel udvide - men uden at lade prisen stige for de øvrige forældre. Det ville formentlig gøre administrationen billigere hvis man helt afskaffede forældre (brugerbetaling) så det var da værd at undersøge!

2 Likes

Jeg mener ikke, at hverken samfundet eller Alternativet skal gøre sig til dommer over, hvordan børnefamilier skal vælge at indrette sig, ved fx.at øge incitamentet for at komme ud på arbejdsmarkedet. (Ligesom jeg heller ikke mener, at det er samfundets opgave at beslutte hvilken af forældrene, der skal holde barselsorlov hvor længe og hvornår. Jeg mener, det skal være op til den enkelte familie at afgøre, - andet er formynderi. Det er derimod en opgave at sørge for at give så gode og valgfrie vilkår som muligt). Jeg mener derfor, at et fradrag pr. barn, som Hans-Micael Søndergaard er fortaler for, er en brugbar model, hvis det kommer til en omlægning af børnepengene.