Kategoridefinition for Politisk Forum Arkiv


(Steen) #1

Kategorien indeholder de forslag, som allerede er behandlet af Politisk Forum.

Forslagene som de ligger her er ikke under aktuel behandling i Politisk Forum, men ligger her for historikkens skyld. Alle kan læse og ingen kan tilføje.