Kategoridefinition for Politisk-Forum 15.11

Denne kategori rummer forslag, der er indleveret til behandling af Politisk Forum den 15. november 2015. Forslagene ligger til gennemsyn og kommentering