Kategoridefinition for Kyster - Politisk laboratorium

Denne kategori bruges til at rumme online debat i forbindelse med afholdelse af to politiske laboriatorier om Kyster.

Der er fire emner til debat: Strandbeskyttelseslinien, Kystnærhedszonen, Vindmøller tæt på kysten og Biodiversitet.

Emnerne får egne overskrifter, så de kan debatteres hver for sig.

Det er sådan lidt eksperimentelt som så meget andet, prøver at skabe et rum, hvor det samlet kan komme til at fungere