Kandidatvalg

store%20%C3%85
Kandidatvalg torsdag den 22.marts er aflyst grundet andre mødeaktiviter.
Kandidatvalget bliver flyttet til onsdag den 25. april. Tid og sted følger snart.

De opstillede kandidater, som er Rebecca Douglas Elleby og Jens Fisker er stadig på, men er der andre der har funder ud af, at de ønsker at opstille, er det muligt at indsende sit kandidatur inden den 3. april kl.23.59

I stedet for Kandidatvalg er der PoLa om det kommende Europaparlamensvalg (EPV) i 2019.
torsdag den 22/3 kl.19 på Cafe Kaas, Nørrekaas, Rønne.

Alternativet trakterer med øko. Kaffe/te, kage, most eller en Svaneke øl.

Hovedbestyrelsen har ytret et stort ønske om at alle storkredse afholde sådan et møde, inden udgangen af marts.
For at få en hyggelig og givtig aften med mange engagerede mennesker, kommer der besøg fra København. Det bliver en aften hvor du/I kan komme helt tæt på, hvad EU betyder for dig og de kommende generationer.

Vi får besøg af Lea Backes som er EPV kandidat aspirant, og gerne vil stille op på Bornholm.
Her er, hvad hun skriver om sig selv:
Jeg interesserer mig i høj grad for international politik, handelspolitik, ligestilling, bæredygtighed, EU, uddannelsespolitik og fødevareområdet.
Har en B.sc. i International Business and Politics fra CBS, og er igang med min kandidat indenfor det samme. Jeg har tidligere været aktiv i Alternativet, primært i 2014, men er nu vendt tilbage igen og har ligeledes som ung inden Alternativet været ungdomspolitisk aktiv.
Udover min kompetencer fra min uddannelse, har jeg været heldig at vokse op tosproget og taler således dansk, fransk, tysk og engelsk flydende. Professionelt har jeg primært erfaring med strategisk kommunikation. Jeg har ligeledes styrket mig selv som kommunikatør som formand i UNICEFs børneekspertpanel og som klimaambassadør hos Concito.

Derudover kommer enten Poul Brandrup, Marianne Viktor Hansen eller Andreas Smidt Jørgensen, som sidder EPV.udvalget.

Jeg vil lige benytte chancen for at reklamere for Alternativets nye energipolitik, “God energi”. Håber du vil tage dig tid til at læse det og mærke den gode energi.

Samt Alternativet landbrugspolitik.

Med de bedste ønsker fra Alternativet Bornholm.