Kandidatvalg til kv17

Kære Assens alternativister.

Som de fleste sikkert ved er der valg til kommunalbestyrelsen i 2017. vi skal derfor have valgt nogle super dygtige Alternativet kandidater til opgaven.

Valget af disse kandidater foregår tirsdag d.31-1-2017 fra kl 19 til ca 21
Vi har endnu ikke fundet et egnet lokale, så sted vil der komme besked om senere. vi regner med det bliver i Glamsbjerg for at holde en så central placering som muligt.

Der er også brug for et så bredt felt af kandidater som muligt, så kan du se dig selv som en del af det team Alternativet Assens stiller med så kontakt forperson Michael Plauborg på mail michael.plauborg@alternativet.dk eller tlf 24 68 36 88 og hør nærmere om kv17.
kommende kandidater skal senest 3 uger før mødet have tilkendegivet deres kandidatur. der vil dog være mulighed for senere opstilling hvis dette skønnes nødvendigt.

De kommende kandidater har brug for at vide at de har medlemmernes støtte, det er derfor vigtigt at så mange som muligt deltager d.31-1 for at give holdet det bedst mulige afsæt til valget.

i ønskes alle en god jul og et godt nytår.

På bestyrelsens vegne
Michael Plauborg