Kandidatudvalgets indstilling til opstillingsmødet

Kandidatudvalgets indstilling til opstillingsmødet 25. marts

FAKTA
Kandidaturerne gælder til næste ordinære opstillingsmøde i marts 2018.

Storkreds Sjælland har 12 opstillingskredse.
Der kan således opstilles 12 folketingskandidater i storkredsen, som er det antal vi maksimalt kan have. Vi har lige nu 9 kandidater, der opstiller til folketinget og 3 kandidater, der opstiller til regionsrådet.

Landsvedtægterne §14, stk. 5a MIDLERTIDIG Ved første Folketingsvalg efter Folketingsvalget i 2015, stiller Alternativet i hver storkreds med mindst én nomineret kandidat. Dette stk. udgår ved næste ordinære landsmøde.

Storkredsvedtægterne §17
Stk. 5 efter indstilling(er) fra Kandidatudvalget beslutter opstillingsmødet hvilke principper, der skal gælde for opstilling af nominerede kandidater i storkredsen.
Stk. 6 Såfremt Storkredsforeningen anvender spidskandidater, skal kandidater også opstille særskilt som spidskandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde.

Nominering har betydning for den rækkefølge kandidaterne skal stå i på stemmesedlen:
ENTEN: Alle kandidater står i alfabetisk rækkefølge
ELLER: Partiet kan (skal ifølge landsvedtægterne) nominere mindst én person til at stå øverst på listen - resten står i alfabetisk rækkefølge.

Kandidatudvalgets indstilling

Kandidatudvalget (KU17) oplever, at vi både i kandidatudvalget og i Storkreds Sjælland stadig er meget unge og nye i denne proces, og vi ser gerne, at kandidaterne samarbejder og bakker op om én spidskandidat, som kan trække mange personlige stemmer ved valget.

Den praktiske konsekvens af at skulle have flere nominerede kandidater kunne f.eks. være, at hvis opstillingsmødet vælger at have to spidskandidater, kan de også dele den øverste plads på stemmesedlen mellem sig:
dvs. i et antal lokalkredse er det kandidat A, der står øverst og i de andre er det kandidat B, der står øverst.
Det kunne måske være en fordel, hvis en kandidat har været ekstraordinært synlig i bestemte lokalkredse - men det oplever vi ikke er tilfældet endnu. Men måske er vi kommet længere i denne proces til næste ordinære opstillingsvalg i 2018.

Derfor indstiller KU17 (kandidatudvalget i 2017) til opstillingsmødet, at Storkreds Sjælland har:
• 1 spidskandidat til folketingsvalget, som samtidig er den nominerede kandidat.
• 1 spidskandidat til regionsrådsvalget, som samtidig er den nominerede kandidat.
• Storkredsens medlemmer vælger én spidskandidat blandt de valgte folketingskandidater og én
spidskandidat blandt de valgte regionsrådskandidater.

Program for opstillingsmødet lørdag 25. marts

Dørene åbnes kl. 15:00
Byrådssalen i Folkets Hus, Stændertorvet 1 i Roskilde
Kl. 16:00 Velkomst

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Valg af kandidat til Ombudsrådet
 4. Valg af kandidat til Konfliktmæglingsrådet
 5. Kandidatudvalgets indstilling til opstillingsmødet
  Kl. 17:00-18:30
 6. Kandidaternes/aspiranternes valgindslag
  Kl. 18:40: deadline for aflevering af stemmeseddel
  Kl. 18:40-19:00 7. Optælling af stemmer
 7. Kl. 19:00 Meddelelse af valgresultat:
  Valgt kandidat til ombudsrådet
  Valgt kandidat til konfliktmæglingsrådet
  Valgte folketingskandidater
  Valgte regionsrådskandidater (RV17)
  Kl. 19:15-20:00
  Fællesspisning - bidrag med lidt af din yndlingsret til fællesskabet
  og medbring lidt rigeligt af dine drikkevarer
  Kl. 20:00-22:00
  Fest
  Kl. 20:30-21:30 Earth Hour – folk må gerne medbringe akustiske instrumenter. Vi tænder stearinlys.