Kandidatudvalgets Forretningsorden 2017

Kære kandidataspiranter og kandidater
For at sikre så gennemskuelig en proces som muligt er her noget information om, hvordan processen frem til kandidatvalget vil foregå, samt på hvilke betingelser den foregår. Det endelig valg af kandidater vil foregå på opstillingsmødet d. 25. marts kl. 16:00-22:00 i Byens Hus i Roskilde.
Det er kandidatudvalgets opgave dels at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal kandidater der kan vælges, men også at der er en tilstrækkelig mangfoldighed i repræsentationen. Yderligere skal opstillingsmødets beslutning kvalificeres, hvilket sker gennem en vurdering på baggrund af kriterier beskrevet sidst i KU17s forretningsorden.
Nedenstående er en gennemgang af grundlaget for KU17s arbejde og opgaver samt en tydeliggørelse af såvel proces som de kriterier, som danner grundlag KU17s kvalificering af opstillingsmødet, der har den afgørende beslutningskompetence.
Vi har endvidere vedlagt de opdaterede skabeloner eller skemaer, som I skal udfylde og sende ved tilmelding som aspiranter/kandidater til opstillingsmødet 25. marts.

Kandidatudvalgets Forretningsorden 10. feb.2017
01. Folketingskandidatgrundlag skabelon 2017
02. Regionsrådskandidatgrundlag skabelon 2017

1 Synes om

Flot forretningsorden!
Og rigtig god beskrivelse af vores værdier.
:green_heart:

Det kan vi takke Bine for - hun er fantastisk!

De bedste hilsner

Den 11. februar 2017 kl. 08.45 skrev Peter Arklint <
webmaster@alternativet.dk>: