Kandidatopstillingsmøde i Region Midtjylland

Opstillingsmøde for valg af Regionsrådskandidater i Region Midtjylland

Opstillingsmødet afholdes lørdag den 9. september kl. 13.00 - Sted oplyses senere

Se Indkaldelsesskrivelsen.

Ønsker du at opstille til Regionsrådet skal du udfylde og indsende ansøgning
senest den 14. august kl. 23.59.
Ansøgning sendes til regionmidt.alternativet@gmail.com

Kandidater til politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Senest 25. august sendes den endelige dagsorden og opstillingsgrundlag for kandidater til medlemmerne. Ved samme lejlighed fortæller Kandidatudvalget om sine overvejelser omkring ’spidskandidatur’.

Som noget nyt vil der blive brugt elektronisk afstemning ved opstillingsmødet. Derfor vil det også være muligt at stemme, selvom man ikke er til stede ved mødet. Nærmere oplysninger om elektronisk afstemning udsendes sammen med den endelige dagsorden.

Vi glæder os til at se dig. Dig der stiller op som kandidataspirant og alle jer medlemmer, der vil være med til at vælge vore kandidater til Regionsrådsvalget.

Vel mødt - og kærlig hilsen
Simon (Vestjylland) – Carsten (Vestjylland) – Monike (Østjylland) – Sandra (Midtjylland)

Efter at have læst materialet virker det som om at man ønsker spidskandidatur for partiet. Hvad betyder det? Et nej til sideordnet opstilling eller kun at nogle skal prioriteres højere på listen end andre. Kan man undlade det sideordnede princip ved regionsvalg. Umiddelbart foreskriver partiets vedtægter sideordnet opstilling med undtagelse af kommuneforeninger - det er nu ikke den eneste grund der får mig i blækhuset - grundlæggende mener partiet vel at den bedste kvinde skal vinde og det er vælgerne og ikke få i en vælgerforening som skal bestemme det. Jeg siger nej til fravalg sideordnet opstilling og hvis vi skulle prioriteret liste skal kvinder stå øverst og med den ældste først eller en lodtrækning blandt kandidater. At sætte kvinder først vil have en god signalværdi for et parti som Alternativet. Håber mange mener det samme som mig

Hej John

Der er endnu ikke taget beslutning om spidskandidatur. Ej heller om opstillingsform. Dog kan jeg godt garantere at vedtægterne vil blive fulgt.

Det der er lagt op til i materialet er, at kandidatudvalget skal overveje spidskandidatur, opstillingsform mv.
Det skal drøftes, hvorvidt spidskandidatur skal anvendes og i så fald, hvad det vil betyde. Opstillingsform mv. skal også drøftes. Herunder hvordan navnene skal stå på stemmesedlen – uanset om der vælges sideordnet eller prioriteret opstilling vil der jo fremkomme en rækkefølge på stemmesedlen. Det skal derfor diskuteres hvordan vi på bedste vis laver denne rækkefølge da det ikke er nogen hemmelighed, at den som står øverst typisk vil få flest stemmer. Det vil blive diskutere om listen skal laves ved lodtrækning, alfabetisk eller på anden vis. Dette er ikke ensbetydende med, at der laves partiliste opstilling. Jeg håber at dette besvarer dine spørgsmål.
/Sandra

Hej John

Du har helt ret i, at vedtægterne foreskriver, at der sker sideordnet opstilling. Det er kun kommuneforeningerne, der har fået mulighed for at vælge listeopstilling (prioriteret) i stedet. Det står i § 14, stk. 1.

Uanset hvad, så vil det altså være antallet af personlige stemmer, der er afgørende for, hvem der bliver valgt.

Hvis der bliver en spidskandidat (eller flere) vil det således alene have betydning for to ting:

  1. Placeringen på stemmesedlen, idet spidskandidaten vil stå øverst
  2. Synlighed i medierne og debatterne, idet spidskandidaten formentlig oftere vil bliver kontaktet af medierne og inviteret med til debatterne.

Der er både fordele og ulemper ved at have en spidskandidat. Man kunne måske også forestille sig at have to spidskandidater, så der er én spidskandidat i storkreds østjylland og en anden i storkreds vestjylland.

Mvh Rasmus Foged (som planlægger at stille op som kandidat)

Jeg er fuldstændig enig med dig i at der er fordele og ulemper ved spidskandidater. Og kan forsåvidt leve med meget. Jeg tænker bare - hvis man er “kasseret” kandidat af en forsamling eller udvalg eller hvad ved jeg - så vil det også skinne igennem ved valg. Stil kvinderne øverst og begynd med den ældste og hvem medierne skal kontakte og eventuelt stille op - lad det skiftende for kandidaterne og ellers give så lige vilkår som muligt
At sætte kvinder øverst vil være et signal for et feministisk parti som Alternatvet

Hej John

Du har da helt ret i, at man vil blive skuffet, hvis man gerne vil være spidskandidat og ikke bliver valgt til det. Det vil jeg i hvert fald :slight_smile:

Jeg kunne godt tænke mig at høre nærmere om, hvorfor du synes, vi skal stille ældre op før yngre. Gennemsnitsalderen i regionsrådet er ret høj, så det kunne tale for at prioritere ynger frem for ældre - men som 39-årig er jeg selvfølgelig ikke helt uvildig i det spørgsmål.

Uanset hvad, så synes jeg det er svært at gå alt for konkret ind i spørgsmålene, før kandidatfeltet er afklaret.

Mvh Rasmus

For at være alternativ - normal efterspørges der altid unge kvinder - jeg vender bøtten og siger den ældste kvinde - de har tiest sværest ved at blive opstillet og sjældent opstiller - det vil da give signalværdi - mændene nederst på listen men alle sideordnede - også for at give kampen en reel karakter. Jeg falder ikke på halen for ungdom er godt for enhver pris - men lad den bedste vinde altid - det må være vælgerens lod at bestemme i Alternativet og ikke en lille kreds af Alternativmedlemmer

Hej John

Tak for svaret. Så vidt jeg ved, er vi i det hele taget meget få, der har vist interesse i at stille op, så hvis du kender nogle, der har lyst, synes jeg du skal opfordre dem til at melde sig. Der er lige et par dage tilbage, så det kan stadig nås, og der er ikke nogle “forhindringer”, man skal overvinde - uanset køn eller alder.

Mht. rækkefølgen på listen, så er jeg helt enig i, at det afgørende er, at der er sideordnet opstilling, så det er de personlige stemmer, der afgør valget.

Jeg håber vi ses den 9/9 :slight_smile:

Mvh Rasmus

Tak for det og hvis mit helbred er med mig, så kommer jeg. Glæder mig til at høre lidt om hvad du vil lægge vægt på