Kandidatopstillingsmøde i Region Midtjylland

Opstillingsmøde for valg af Regionsrådskandidater i Region Midtjylland

Opstillingsmødet afholdes lørdag den 9. september kl. 13.00 - Sted oplyses senere

Se Indkaldelsesskrivelsen.

Ønsker du at opstille til Regionsrådet skal du udfylde og indsende ansøgning
senest den 14. august kl. 23.59.
Ansøgning sendes til regionmidt.alternativet@gmail.com

Kandidater til politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Senest 25. august sendes den endelige dagsorden og opstillingsgrundlag for kandidater til medlemmerne. Ved samme lejlighed fortæller Kandidatudvalget om sine overvejelser omkring ’spidskandidatur’.

Som noget nyt vil der blive brugt elektronisk afstemning ved opstillingsmødet. Derfor vil det også være muligt at stemme, selvom man ikke er til stede ved mødet. Nærmere oplysninger om elektronisk afstemning udsendes sammen med den endelige dagsorden.

Vi glæder os til at se dig. Dig der stiller op som kandidataspirant og alle jer medlemmer, der vil være med til at vælge vore kandidater til Regionsrådsvalget.

Vel mødt - og kærlig hilsen
Simon (Vestjylland) – Carsten (Vestjylland) – Monike (Østjylland) – Sandra (Midtjylland)

Efter at have læst materialet virker det som om at man ønsker spidskandidatur for partiet. Hvad betyder det? Et nej til sideordnet opstilling eller kun at nogle skal prioriteres højere på listen end andre. Kan man undlade det sideordnede princip ved regionsvalg. Umiddelbart foreskriver partiets vedtægter sideordnet opstilling med undtagelse af kommuneforeninger - det er nu ikke den eneste grund der får mig i blækhuset - grundlæggende mener partiet vel at den bedste kvinde skal vinde og det er vælgerne og ikke få i en vælgerforening som skal bestemme det. Jeg siger nej til fravalg sideordnet opstilling og hvis vi skulle prioriteret liste skal kvinder stå øverst og med den ældste først eller en lodtrækning blandt kandidater. At sætte kvinder først vil have en god signalværdi for et parti som ALternativet

Hej John

Der er endnu ikke taget beslutning om spidskandidatur. Ej heller om opstillingsform. Dog kan jeg godt garantere at vedtægterne vil blive fulgt.

Det der er lagt op til i materialet er, at kandidatudvalget skal overveje spidskandidatur, opstillingsform mv.
Det skal drøftes, hvorvidt spidskandidatur skal anvendes og i så fald, hvad det vil betyde. Opstillingsform mv. skal også drøftes. Herunder hvordan navnene skal stå på stemmesedlen – uanset om der vælges sideordnet eller prioriteret opstilling vil der jo fremkomme en rækkefølge på stemmesedlen. Det skal derfor diskuteres hvordan vi på bedste vis laver denne rækkefølge da det ikke er nogen hemmelighed, at den som står øverst typisk vil få flest stemmer. Det vil blive diskutere om listen skal laves ved lodtrækning, alfabetisk eller på anden vis. Dette er ikke ensbetydende med, at der laves partiliste opstilling. Jeg håber at dette besvarer dine spørgsmål.
/Sandra

Ja men er der ikke meget som giver sig selv? Man kan vel ikke vælge prioritet opstilling - partiet lægger jo vægt på at man har sideordnet opstilling. Desuden begynder man ikke og lægge sig op af alt mulig taktiske overvejelser som de øvrige partier gør?

Det er rigtigt at meget giver sig selv. Men vi har stadig brug for at drøfte tingene, med tanke på at det er første gang Alternativet stiller op som parti til regionsrådsvalget. Derfor vil jeg heller ikke mene, at det er et spørgsmål om taktiske overvejelser - men almindelig sund fornuft at gøre sig tanker om de forskellige emner således, at vi er bedst muligt forberedt inden valget i november. Jeg håber meget, at du deltager i opstillingsmødet d. 9 september, så du kan fremføre dine synspunkter og deltage i debatten med de kommende kandidater.
/Sandra

Jeg ser frem til mødet og håber jeg kan deltage - hvis helbredet med.