Kandidaterne til opstillings/årsmøde i Storkreds Sjælland

Kære medlem i Sjællands Storkreds,

Vi holder Alternativets fælles opstillingsmøde og storkredsens eget årsmøde

den 17. marts kl. 10:30-16:00
Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde
Der vil også være mulighed for deltage on-line
Tilmelding (nødvendig) i AlleOs

Opstillings- og valgmøde 11:00-13:00 (mød op 10:30 og tjek ind)

Dagsorden

10:30-11:00 Tjek ind

11:00-11:30 Fælles indledning med de øvrige storkredse online.

Valg af dirigent og referent

11:30-12:00 Præsentation og valg af kandidater til kommunalvalg og regionsvalg.

12:00-13:00 Præsentation og valg af kandidater til folketingsvalg.

Kandidater til folketingsvalg (FV 26?)

Sascha Faxe: Opstillingsgrundlag - Kandidaterklæring

Ulla Munksgaard: Opstillingsgrundlag og kandidaterklæring

Liselotte Katarina Rotfeld: Opstillingsgrundlag - Motiv

Opstillede kandidater til kommune- og regionsvalget 2025 (KV/RV 25)

Alternativet Lolland-Falster

Ulla Munksgaard: opstillingsgrundlag Guldborgsund

Lokalforening Sydsjælland

Liselotte Katarina Rotfeld: Opstillingsgrundlag - Næstved

Alternativet Midt- og vestsjælland

Ingen

Kandidater til regionsvalget

Ingen

PAUSE 13:00-14:00 sandwich og drikkelige varer

Dagsorden for årsmødet kl. 14:00-15:00:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referenter

  3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum og

Dialogrådet.

  1. Behandling af forslag fra medlemmerne

  2. Valg

a. Årsmødet beslutter om bestyrelsen består af 3, 5, 7 eller 9 medlemmer

b. Valg til bestyrelsen

c. Valg af suppleanter

d. Valg af revisor

e. Valg af delegeret til Hovedbestyrelsen

f. Valg af delegeret til Dialogrådet

g. Valg af delegeret til Politisk Forum

  1. Eventuelt

15:00-16:00 Politisk samtalecafé

Årsregnskab 2023 og budget 2024

Stillet forslag

Bestyrelsen: Forslag om fordelingsnøgle i Storkreds Sjælland 2024

Kandidater til storkredsbestyrelsen

Ulla Munksgaard: kandidatur

Mariann Hansen: kandidatur

Lene Ezzaaf: kandidatur

Opstilling som delegeret til Hovedbestyrelsen

Mariann Hansen: kandidatur

Opstilling som delegeret Dialogrådet eller Politisk Forum

Ingen

:green_heart: Ulla