Kandidater til Ombudsrådet

##Kandidater til Ombudsrådet
###Per René Zimmermann og Jon Seemann Pedersen

####Per René Zimmermann
Link til profil på AlleOs: https://alleos.alternativet.dk/user/4382

Alternativet, parti og bevægelse, har oplevet en stærk vækst på relativ kort tid, hvilket er en stor udfordring for enhver organisation, særligt for en ny organisation. Alternativet er båret af et værdisæt, som medlemmerne samles omkring. Men ikke altid i fælles forståelse af hvad politiken, værdierne, manifestet, dogmerne, ja; ønsket om en ny politisk kultur og et mere involverende demokrati, er.

Det er derfor værd at bifalde en intern ‘institution’ som Ombudsrådet, og i øvrigt også
Konfliktrådet. Jeg melder mit kandidatur til Ombudsrådet, fordi; Jeg mener at have god forståelse for og føling med Alternativets DNA, og jeg vil gerne bidrage til at passe på det, og forhåbentlig medvirke til at udbrede en bedre fælles forståelse af vores værdigrundlag. Jeg tror derudover min erhvervserfaring med og mangeårige interesse for værdibaseret organisation og ledelse kan kvalificere mit eventuelle virke i Ombudsrådet.

Jeg har været aktiv i Alternativet de sidste halvandet års tid, særligt omkring kommunalvalgs forberedelserne i København, som tovholder i arbejdsgruppen Ny Politisk Kultur. Jeg er også bestyrelselsesmedlem i Alternativet København, hvor jeg søger genopstilling på det kommende Årsmøde.

Skulle jeg blive valgt som Storkredsens repræsentant i Ombudsrådet, kan jeg love at min tilgang til hvervet bliver ydmyghed, og at jeg vil sikre en stærk binding til Storkredsen, fx ved at involvere medlemmerne i ombuds arbejdet.

Har du spørgsmål til mit kandidatur, er du meget velkommen til at tage kontakt til mig.

####Jon Seemann Pedersen
Link til profil på AlleOs: https://alleos.alternativet.dk/user/9159
#####Motivation for opstilling
Det, der især tiltalte mig ved Alternativet, var ønsket om en ny politisk kultur. Behovet for at omdefinere spillereglerne for politisk sprogbrug er essentiel for at opnå de mange vigtige mål og altså løse de problemer, der reelt er tilstede i Danmark såvel som resten af verdenen. Alternativets målsætning er i den helt rette ånd og jeg ønsker at sikre at Alternativet kan bidrage til at opnå disse mål ved ikke at falde uden for dets egne debatdogmer og manifest.

#####Mit virke i Alternativet
Jeg har været med Alternativet lige siden begyndelsen af bevægelsen og har derfor en god forståelse for Alternativets DNA. Jeg vil her kort beskrive en række af de aktiviteter, som jeg har været en del af:
I første omgang var jeg bordvært ved alle Politiske Laboratorier i København og var med i
tovholdergruppen for social bæredygtighed.
Jeg har været en del af Alternativets Finansteam, der dog ikke modtog særlig meget opmærksomhed og dermed ophørte.
Jeg har gennemført Alternativets første organisationskursus med undervisning af Uffe Elbæk og det valgkampsorienterede Mobiliserings- og Frivilligledelseskursus med undervisning af Johannes Trägårdh Jensen fra Tænketanken Cevea.
Jeg har for en længere periode været en af de personer, der besvarede henvendelser på Alternativets Facebookside.
Jeg var en af Rolf Bjerres kampagnekoordinatorer under folketingsvalget.
Og ellers har jeg været involveret i mange forskellige aktiviteter undervejs.
For tiden er jeg i gang med at tage Alternativets facilitatoruddannelse.
Jeg vil desuden henvise til, at jeg tidligere har skrevet en artikel om politikernes sprogbrug:
http://alternativet.dk/politikernes-forsimpling-af-sproget/

#####Baggrund
Jeg er uddannet bachelor i jordbrugsøkonomi og udarbejder analyser og retorisk materiale til SamfundsTankens borgerlønsmodel. Derudover er jeg i gang med et specialiseringskursus i SEO udbudt af UC Davis på Coursera.org. Desuden er jeg domsmand.
Gennem mit studie og arbejde har jeg hovedsageligt fokuseret på adfærdsøkonomi, statistik og evaluering af kvantitative og kvalitative data.

1 Like