Kandidater til hovedbestyrelsen

Kære Alternativist

Listen over kandidater, der på årsmødet opstiller til hovedbestyrelsen, forperson og næstforperson i Alternativet er nu klar.

Et stærkt hold af i alt 17 personer fra seks storkredse fordelt på otte kvinder og ni mænd stiller op. Tre personer stiller op som forperson. Seks personer stiller op som næstforperson.

Alle kandidater har lavet en video med dem selv på to minutter, samt svaret på to spørgsmål vedr. deres kandidatur. Alle videoer og besvarelser kan du se via vores website, som du finder her. Vi anbefaler, at du ser dem alle igennem, så baggrunden for dit valg til Alternativets Hovedbestyrelse sker på et så oplyst grundlag som muligt. Videoerne vil ikke blive vist på årsmødet - de vil dog være elektronisk tilgængelige.

Er du interesseret i at debattere omkring kandidater op til årsmødet, så kan du gøre det på Dialog her. Her kan du desuden dele dine synspunkter i forhold til forventninger til en hovedbestyrelse i Alternativet.

Alle videoer og kandidater står listet i alfabetisk rækkefølge efter efternavn.

Modellen for valg til hovedbestyrelsen, forperson og næstforperson afhænger af de vedtægter vi vælger på dagen. Årsmødet kan vælge mellem forskellige modeller, som vi har forsøgt at skitsere her.

Kort om hovedbestyrelsens arbejde
Hovedbestyrelsens arbejde består i at skabe de organisatoriske rammer for Alternativet. Det betyder at de kandidater, der bliver valgt til hovedbestyrelsen på årsmødet d. 28. maj, 2016, ikke vil arbejde med politik, men udelukkende med det organisatoriske i Alternativet, med særlig fokus på Landssekretariatet og bevægelsen ude i landet. Dette er også gældende for den siddende hovedbestyrelse.

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvad hovedbestyrelsens opgave består af, kan du læse en udførlig beskrivelse af Alternativets Hovedbestyrelse her.

Elektronisk afstemning
Hvis du ikke deltager på årsmødet, kan du stadig stemme til hovedbestyrelsesvalget.
Det kræver, at du tilmelder dig den digitale afstemning, som du finder en skabelon til her.

Men husk: Deadline for tilmelding til elektronisk afstemning er i morgen, d. 19. maj.

Du kan også stadig nå at tilmelde dig årsmødet - det kan du gøre lige her. Mere end 550 har allerede tilmeldt sig. Deadline for tilmelding for deltagelse på årsmødet er d. 22. maj.

Vi glæder os til et fantastisk årsmøde - og husk, du kan følge med på vores sociale medier hele dagen, hvis du ikke kan deltage.

Kærlig hilsen
Landssekretariatet


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
aktiv@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk