Kandidater til Årsmøde Storkreds KBH '15

Denne dialog tråd er udelukkende til præsentation og dialog med kandidater, der opstiller til Storkreds KBH årsmøde til bestyrelse og politisk forum.

Hver kandidat kan præsentere sig med et indlæg, som derefter kan danne tråd i en dialog mellem kandidaten og medlemmer.

Som en lille leg i præsentationen, opfordres kandidaterne til at indlede eller afslutte med at bedømme hvor kraftigt vores seks kerneværdier virker i dem selv med følgende opstilling:

Mit mod: 1-6 • Min humor: 1-6 • Min ydmyghed: 1-6 • Min generøsitet: 1-6 • Min empati 1-6 • Min åbenhed 1-6

5 Synes om

Tak til arrangørerne af årsmødet for at gå grundigt til værks mht valget til storkredsens bestyrelse. Det er så vigtigt, at Alternativet også her får sat et godt og mangfoldigt hold.

Udover at være med til at udvikle Alternativet København til at blive en engagerende og aktivistisk organisation, vil jeg som bestyrelsesmedlem kaste mig med fuld styrke ind i arbejdet med Alternativets politik for København. Vi har de bedste muligheder for at få et fremragende valg i 2017. Hvis vi formår at kombinere et visionært valggrundlag med en kreativ kampagne, som involverer og rammer vælgerne, så brager vi ind i Borgerrepræsentationen. Tænk hvis vi kan lykkes med at overbevise københavnerne om, at København faktisk kan blive den bedste by FOR verden - samtidig med at byen bliver endnu bedre at leve i for flere! Wow.

Udgangspunktet er ret godt. København er i omverdenens allerede en succés. Byen ligger højt på diverse ranglister over livskvalitet, tryghed, kultur og miljømæssige tiltag. Byen vokser og det er et vigtigt grundlag for kommunens gode økonomi. Men byens styre og administration er meget centraliseret og tung at manøvrere i og med. Den traditionelle topstyrede politiske kultur og den stærke opdeling i faglige magistrater er en barriere for de gode, helhedsprægede og borgerdrevne løsninger, som vi i Alternativet tror på. Og som skal til, hvis vi skal gå foran og skabe en by, som både er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig.

Jeg kender Københavns Kommune indefra – bl.a. fra mange års arbejde som leder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Jeg tror, at den viden er vigtig at have med, hvis vi skal ændre kursen på så stor en organisation. Og det skal vi - for københavnernes og for verdens skyld.

Og så til Troels’ lille udfordring: Mit mod: 6 • Min humor: 5 • Min ydmyghed: 4 • Min generøsitet: 5 • Min empati 5 • Min åbenhed 6 - når jeg nu altså selv skal sige det :smile:

/Kim

3 Synes om

Kære dig - medlem af Københavns Storkreds,

Hvorfor opstiller jeg til kandidat til Københavns Storkreds Bestyrelse?

Ja, det kan hurtigt blive som at søge et job: - Jeg fremsender et CV samt en motivationsbegrundelse til HVORFOR jeg er “Guds gave” til arbejdspladsen og efterfølgende udsender jeg en lille bøn om, at lykken dog endelig måtte tilsmile mig så jeg kan få jobbet - ja, du kender sikkert oplevelsen -)

Men det er ikke måden hvorpå jeg vil gribe det an på:
Jeg er overbevidst om, at for at få din anerkendelse og opbakning; handler ikke om mit CV og hvilke store resultater jeg tidligere har udført i min karriere - det handler om HVEM ER JEG SOM PERSON kan du/vi spejle os i hinanden?

Hvem er jeg så og kan du spejle dig i mig?

Lige siden jeg var en lille dreng har jeg ALTID været nysgerrig på livet - mine forældre måtte tøjre mig fast som en ko ellers var jeg på min egen vej over stepperne - jeg var ALTID ude på et nyt eventyr. Tidligt i mit liv besluttet jeg mig for, at jeg skulle blive pilot og den første dansker ude i rummet - og ja, mit navn er ikke Andreas Mogensen :smile:

Jeg har altid været søgende efter de store spørgsmål i livet: Hvad kom først - ægget eller kyllingen?, Hvorfor er jeg her? Er der en mening med livet?, Hvorfor er der krig og ikke fred? og kunne vi ikke bare gøre tingene anderledes?

På en studietur til Mexico i 1979/80 blev jeg som 22-årig gift med en pige fra Peru og i vor ægteskab fandt vi lykken og meningen med livet da vi efterfølgende blev medlem af Mormon Kirken. Jeg forblev et trofast medlem gennem 14 år indtil den dag hvor jeg måtte erkende - at en kirke/tro som begror sig på en erkendelse af, at livet blot handler om at opføre sig korrekt (i kirkelig forstand) hvormed du får en højre status på den anden side - ikke gav mening for mig.

Mit brud med Mormon Kirken i 1995 blev grundlaget for en 20-årig søgen efter “sandheden” - en større forståelse for det at være MENNESKE" - og det blev en spirituel og indre rejse som har bragt mig vidt omkring: Hinduisme, Buddhisme, Islamisme, Judaisme og mange andre lokale “tros-ismer”.

Min rejse i livet har gjort, at jeg i dag er beskæftiget med coaching og spirituel undervisning: AT VÆRE PÅ VEJEN FREM - udvikling og evolution - og det er netop denne fællesnævner som har gjort, at ALTERNATIVET bare er et KALD for mig - idet ALT giver så GOD mening…trådende samles …

MEN … og der er sikkert mange som vil sige:
“OK, Michael - ja, det var da en meget flot historie/beretning men jeg ved ikke lige hvad jeg skal bruge dig til?”

…“Jeg har intet svar, blot: … læs min historie… jeg er den jeg er…(på godt og ondt)” og jeg er overbevist om at jeg kan bidrage med ALT det som som vi/du/jeg står for:
EN POSITIV og BÆREDYGTIG forandring som er en del af mit DNA :smile:

Ok, så skulle jeg lige svare på en skala fra 1-6 om… "er det vigtigt?

  • du ved nu, at jeg naturligvis ville sætte (6)…som er mit svar…
3 Synes om

Kære medlem,

Jeg stiller op til Politisk Forum, fordi jeg mener at gennemsigtighed er en vigtig grundværdi hos Alternativet.

Jeg stiller op fordi en af de vigtigste dagsordener for Alternativet som parti er, at få fastlagt rollefordelingen mellem folkevalgte og medlemmer - og som jeg ser det - er Politisk Forum det sted, hvor rollefordelingen bliver ekstremt vigtig at få på plads. At få den gjort gennemsigtig og gennemskuelig.

Jeg har været med til at tælle underskrifter. Jeg har været med til at lave skattepolitiske laboratorier, EU-laboratorier og hjemløselaboratorier, og jeg har deltaget i møde hos Politisk Forum.

Jeg er forslagsstiller på vedtægtsændringer i Københavns Storkreds, der foreslår, at medlemmer vælger repræsentanter til Politisk Forum og der holdes arrangementer der sikrer, at medlemmerne er orienteret om, hvad der foregår i Politisk Forum.

Jeg har arbejdet som jurist og skatterådgiver hos Deloitte i næsten ti år. Jeg rådgiver virksomheder som selvstændig og skriver ud over det skønlitteratur og noveller. Jeg føler mig godt klædt på til at deltage i Politisk Forum. Et forum, hvor vi netop skal have formalia og kreativitet til at smelte sammen, så arbejdet udmønter sig i en politik der udgør et alternativ.

Jeg vil arbejde for et Politisk Forum der både er empatisk, modigt, sjovt, ydmygt, generøst.

Men mest af alt; Et Politisk Forum der er gennemsigtigt.

Kærlig hilsen,
Jan Kristoffersen

3 Synes om

Kære alternativist,

Faktisk var det præcist Alternativets seks værdier, der totalt tændte Å-gløden i mig. Jeg har i flere år tænkt, at man burde stifte et parti for autentiske politikere og stemmer. Autencitet er nok mit vigtigste pejlemærke i livet, og noget jeg prøver til stadighed at forfine og stræbe efter som menneske. Og her passer vores seks værdier jo nærmest perfekt, som en beskrivelse af hvad et autentisk menneske står for.

Nå – nu til min egenvurdering på værdigrundlaget og tak for den udfordring Troels:

Mit mod: 6 • Min humor: 3 • Min ydmyghed: ? • Min generøsitet: 6 • Min empati 6 • Min åbenhed 6

Ja – 2/3 sekstaller lugter jo ikke ligefrem af ydmyghed:-) Jeg startede klart livet ud med, at været lidt af en bangebuks og måske endda lidt en vat… Men det var hverken bæredygtigt eller særlig sjovt, så det har jeg arbejdsomt fået modeleret om på i min senere del af livet. Så mine sekstaller på empati og generøsitet stammer klart fra mine unge år og mit høje mod og åbenhed fra mine sidste ca. 10 år af livet. Jeg ville elske at være mere sjov – men det falder mig vist ikke helt så naturligt. Er godt nok i tvivl mht. ydmygheden! Men tror jeg er ydmyg, hvor jeg bør være det – men er nok også ret bevist og åben om mit eget værd, når jeg synes, jeg har noget godt at byde ind med. Tror jeg hellere må tænkte lidt mere over begrebet ”ydmyghed”:wink:

Jeg er nok lidt en nørdet forskertype, der tænker grundigt over tingene og gerne fra andres perspektiv. Som trækfugleforsker måtte jeg f.eks. bare selv lære at flyve for, at forstå de udfordringer mine elskede vingede forskningsobjekter bliver udsat for. Og når jeg leder efter ulve-dna i skoven, så foregår det gerne nede på alle fire, for at forudsige hvor ulvene mon har valgt at gå.

Jeg elsker at skrive, og gør det meget i mit daglige arbejde som naturfaglig leder i en grøn NGO. Er så småt kommet i gang som debattør i dagbladene med en kronik i henholdsvis Politiken om ”ulve” og i Århus Stiftstidende om ”københavneri”. Desuden har jeg fået længere debatindlæg trykt i Politiken på valgdagen i sommers om ”valgret til 16-årige” og om ”elge som naturplejere” i avisen Nordjyske. Jeg vil gerne mere af dette, og lur mig om ikke Alternativet kunne drage nytte af denne drift i mig.

Som en naturlig følge af min arbejdsmæssige stilling, så interessere jeg mig ret meget for ledelse af og organisationer for frivillige. Selv har jeg det faglige ledelsesmæssig ansvar for ca. 2000 frivillige, som hvert år samler millioner af data ind og på andre måder bidrager til vores mange grønne projekter.

Alternativet er en ekstremt spændende organisation. Måske en af de mest moderne og eksperimenterende organisationer jeg kender. Vi står på det første trin af udviklingstrappen for organisationer, med dertil hørende energi, vi-gør-det-bare-stemning og potentielt kaos. Men samtidig vil vi skabe en avanceret form af en netværksorganisation, der faktisk befinder sig på det øverste trin af udviklingstrappen. En organisk organisation med selvorganiserende idéskabende decentrale grupper. Vi er midt i et kæmpe spring over flere velbeskrevne udviklingstrin og det fordre mange lige tunger i munden. Vi kan helt sikkert gøre det, men vi skal være os ekstremt bevist om faldgruberne – det er den slags organisationstanker jeg elsker at arbejde og nørde med:-)

Personligt: 47 år, far til tre skønne unger heraf en teenagedatter der bor fast hos mig her på Vesterbro.

Politisk: Har ledt i mange år efter et grønt og humanistisk parti – og så dannede Josephine og Uffe pludselig min våde drøm. Jeg er ret grøn mht. politisk arbejde, men har masser af erfaring og parat-kvalifikationer, når det gælder det organisatoriske arbejde.

Jeg vil rigtig gerne stemmes ind i bestyrelsen – for at gøre en positiv forskel for os mennesker og vores jord og for at gøre det sammen med en masse dejlige og alternativistiske mennesker her i København!

Kærlig hilsen Mark Desholm

2 Synes om

Jeg skylder også en introduktion af mig selv samt en lille uddybelse af, hvorfor jeg har meldt mig under fanerne til bestyrelsen i Storkreds KBH + mit bidrag til Troels gradueringsudfordring. I får her en lille bid af mig i bedste ‘gæstebogsstil’ og er alle meget velkomne til at spørge ind, hvis I gerne vil vide mere.

Fulde navn: Stine Holmgaard Larsen (bruger dog kun Larsen i underskriftsøjemed)

Alder: 32 år

Fødeby: Født og opvokset i Stevnstrup, en lille by mellem Randers og Langå, med åbne vidder og udsigt til Gudenådalens skønne natur - vel at mærke i et paracelhuskvarter, hvor vi sjældent låste dørene, og hvor familieliv, gode naboskaber og et stærkt foreningsliv dannede rammer om en tryg barndom.

Bosat: I smørhullet Valby sammen med min kæreste, Kasper (friluftsvejleder, historiefortæller, musiker og handicaphjælper) og hans søde teenagedatter Carla. Har boet i KBH siden 2010.

Uddannelse: Jeg har en bachelor i Marketing and Management Communications fra Handelshøjskolen i Aarhus og en Master of Arts in Corporate Communication med speciale i Corporate Social Responsibility (CSR) fra samme sted.

Det laver jeg til daglig: Jeg er Head of Events hos content marketing bureauet, Brand Movers og deres søsterorganisation the Native Advertising Institute. Her står jeg bl.a. for planlægning, eksekvering og kommunikation af deres masterclasses og internationale konferencer omhandlende content marketing og native advertising.

Tidligere Foreningserfaring/bestyrelseserfaring:

  1. Jeg har været med til at stifte foreningen KulturERhverv tilbage i 2012, hvor jeg sad som sekretariatschef. Foreningen blev stiftet med henblik på at forstærke samarbejdet mellem dansk kultur og erhvervsliv og for at skabe en aktiv platform, hvor erhvervslivet og kulturaktører kunne mødes og samarbejde. Derudover havde vi en drøm om at gøre kultur til et prioriteret vækstområde indenfor det danske erhvervsliv, og samtidig øge kendskabet til erhvervslivets muligheder for kulturlivet i Danmark. Det arbejder foreningen fortsat for.
  2. TEDxCopenhagen’s dynamiske og inspirerende community har jeg også haft næsen i (og har det til dels stadig, omend det pt. er på slumrestadiet). Først som en del af teamet, der sikrede fondsmidler, partnerskaber og sponsorater til både store og små events, og senere som produktions og projektleder på TEDx salonen ‘Green Natives’, som vi afholdte ude i FN-bygningen i Nordhavn.
  3. Jeg har også været aktiv i Byhaven2200 i et par år, og har bl.a. siddet med i bestyrelsen som formand. Bestyrelsen og haverådet i Byhaven2200 har alle dage bestået af frivillige kræfter, der alle har et ønske om at fremme mulighederne for naturliv- og formidling, styrke sociale relationer i nærområdet, og fremme bevidsthed om miljø og bæredygtighed i lokalområdet. Det har været et spændende og udfordrende projekt, der stadig kaster mange gode oplevelser af sig.
  4. En mindre alvorlig men dog meget sjov bestyrelse, som jeg også har siddet i under min studietid, var ASB-revyens bestyrelse. Denne fantastiske forening, var en perfekt adspredelse fra studielivets mere seriøse sider. Her gav jeg den også som tekstforfatter og skuespiller på 2 produktioner.

Hvilke 5 ord beskriver mig bedst?
Idérig, Semi-stædig, Lun, Netværker, Handlekraftig.

Hvorfor stiller jeg op som kandidat til Alternativets Storkreds KBH?
Det korte svar er ‘For at gøre en forskel’.
Hvis der så skal sættes lidt flere ord på, og det skal sættes lidt på spidsen, så har jeg følgende at tilføje:
De alternative værdier og politiske manifest ramte mig i solar plexus fra første gang jeg blev introduceret for dem. Det har givet mig troen tilbage på, at dansk politik rent faktisk godt kan skabes ud fra principper og processer af mere sympatisk karakter, end det ellers er set i dansk politik. At være med til at sætte rammerne for, at de alternative håb og drømme kan manifestere sig og vokse sig stærke, vil være et absolut privilegium, som jeg håber at finde opbakning til at kunne tage del i fremadrettet.

En bæredygtig politisk kultur bygger på god struktur, langsigtede fælles visioner, et stærkt lokalt og nationalt samarbejde og organisatoriske arbejdsprocesser, der ikke er så forkludrede og forkromede, at vi selv kløjs i dem. Det vil jeg gerne kaste mine kræfter efter at udvikle i fællesskab med andre gode alternativister, hvis I vil betro mig det. Vi har nemlig brug for et Et Solidt Fundament, der giver de andre baghjul.

God kommunikation og formidling er alfa og omega i arbejdet for at gøre en forskel, og for at sikre at vi får sat vores præg på den sociale, miljømæssige og økonomiske dagsorden. Og omend det ikke just er et ydmygt ønske, så ønsker jeg at vi bliver klasser bedre en alle de andre politiske organisationer til netop den del. Vores kommunikation skal gå et spadestik dybere, være mere inkluderende, mere fyldesgørende, mere ærlig og meget mere værdiskabende og relevant end det er set tidligere. Og den kommunikationsstrategi vil jeg helt enormt gerne have andel i, da jeg her mener at kunne bidrage med både strategisk kløgt og praktisk erfaring.

Og her på falderebet får I også lige min ‘ydmyge’ vurdering af min egen person på det Alternative barometer:
Mit mod: 6 - Jeg stiller mig gerne op, stiller mig an, går forrest, tager chancer og også skraldet om nødvendigt.
Min humor: 4 - Har et godt Jysk lune, en selvironisk tilgang til livet og en hang til at få folk til at trække på smilebåndet.
Min ydmyghed: 3 - Jeg har aldrig sat mit lys under en skæppe, men er heller ikke en pralhals - og mine albuer - de er ikke af den spidse type.
Min generøsitet: 5 - jeg tror det betaler sig at være generøs, og har mange gange erfaret at man får 10.fold igen, hvis man sætter andre før sig selv, når overskuddet er til det.
Min empati 4 - jeg ser mig selv som et empatisk menneske, men kan godt blive utålmodig med folk der fortaber sig i navlepilleri. Uforskammede og usympatiske mennesker sætter også min tålmodighed og min empati på prøve fra tid til anden.
Min åbenhed: 5 - Jeg deler gerne ud af mig selv og min person, og er ikke bleg for at erkende egne fejl og italesætte mine begrænsninger. Dog er mit privatliv, mit hjem og min base noget jeg værner om.

1 Synes om

Hej Stine
Jeg bliver nysgerrig på at vide lidt om, hvordan dit engagement i Alternativet har været sådan rent praktisk. Her tænker jeg evt. på dit engagement i bevægelsen, politikudvikling eller andet i det frivillge arbejde i Alternativet…?

Bedste hilsner, Ulla

Hej Ulla

Tak for dit spørgsmål.

Jeg har ikke været engageret i Alternativet som decideret aktivt medlem indtil nu andet end via min underskrift, mit medlemskontingent, lidt delinger af meninger og tilkendegivelser om opbakning til Alternativet via mine sociale medie profiler, samt min stemme til folketingsvalget.
Jeg har været fluen på væggen så at sige. Har lyttet og læst, for at få en lidt større føling med, hvem de ‘Alternative’ var, men har ikke været en aktiv spiller indtil nu.

Det håber jeg dog ikke bliver en ulempe, da det jeg regner med at skulle bidrage med i bestyrelsen i første omgang ikke vil være udformning af partiets politik (det har vi jo Politisk Forum til), men i stedet strategi, struktur, proces, god kommunikation og relationsarbejde -alle discipliner, som jeg har sort bælte i.

Håber det var svar nok, og at du ikke lader dig afskrække af mit ‘grønne’ engagement :wink:

Alt godt!

  • Stine
2 Synes om

Det har jeg ikke prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert Pippi

Karin Pedersen
Cand.Mag. i dansk og kommunikation
Freelance tekstforfatter og foto-/videograf
Arbejdssøgende
Frivillig i Alternativet og Service Design Netværk Danmark

Jeg er uerfaren i bestyrelsesarbejdet, men alt, jeg har beskæftiget mig med har haft sin første gang. Og det går faktisk meget godt.

Jeg meldte mig ivrig og begejstret som frivillig i Alternativet i januar 2014. Det gjorde jeg for at være med til at gøre en forskel både lokalt, nationalt og internationalt. Alternativet tiltaler mig, fordi jeg, og alle der har lyst, kan være med til at skabe nogle værdier og debatdogmer, som tilgodeser positive fremskridt for vores miljø og vores liv.

Jeg startede med at være aktiv i Kampagnegruppen, hvor jeg skrev og udsendte nyhedsmail til frivillige Alternativister, og så har jeg, blandt flere områder, indsamlet underskrifter, talt vælgererklæringer og været aktiv som foto- og videograf rundt om i det Alternative landskab.
Jeg arbejder desuden frivilligt for Service Design Netværk
Danmark, hvor jeg planlægger og koordinerer informative arrangementer og workshops, hvilket inspirerer mig meget.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg gerne være:

· med til at opbygge den strategiske og langsigtede retning for Alternativets medarbejdere og frivillige.

· med til at arbejde videre med Ny Politisk Kultur, med gennemsigtighed og borgerinddragelse og ikke mindst konstruktive samtaler og diskussioner.

· med til at udforme en strategi for kommunalvalget 2017 og udvikle på kampagnen og den eksterne kommunikation.

· med til at styrke samarbejdet med både landssekretariat, hovedbestyrelen og de nyvalgte folketingskandidater. Fx vil jeg gerne udvikle på at holde befolkningen/vores vælgere opdaterede omkring, hvad der foregår og vedtages på Christiansborg og i bevægelsen. Jeg har hørt flere vælgere spørge, hvad der blev af Alternativet, og hvor, og hvem, kandidaterne er. (Kandidaterne er tilsyneladende ikke synlige nok i mediebilledet og derfor kender de fleste stadig kun Uffe)!

· hende, der brainstormer derudaf men også hende, der stikker en finger i jorden for at mærke, om verden nyder godt af vores dagsordener og vedtægter, og om vi husker at sige tak til alle de frivillige hænder, der sår, høster og deler ud af frugten

Jeg er født i Århus men har boet så mange steder, både i Danmark, London og Kuala Lumpur, at jeg ikke kalder mig selv Århusianer men Internasianer. Jeg holder meget af the cosmopolitan-feel of London og den åbenhed og nysgerrighed for iværksætteri, jeg oplevede i Kuala Lumpur.
Jeg holder især meget af Danmark og den måde vi lærer at analysere og stille os kritiske over for magthavere og viden. Og for vores velfærdsmodel, der sørger for, at alle, i princippet, har mulighed for at uddanne sig og for at komme til lægebehandling. Men modellen og (skatte)reglerne trænger til grundig eftersyn og reparation, og det håber jeg, at vi i Alternativet kan være frontløbere for – specielt når vi får en Alternativ borgmester.

Jeg garanterer at bidrage med energi, eftertænksomhed, idéer, handlekraft, analysekompetencer, overblik og udholdenhed.

Tak for svar, Stine.

Det var fint lige at få uddybet dit Alternative ståsted og ja, behovet for strategiske kompetencer og andet overblik er relevant.

Ønsker dig et godt valg.

:slight_smile:

Et hej til jer.

Jeg hedder Helena og stiller op til både Kbh. Storkreds’ bestyrelse og Politisk Forum.

Strukturering og planlægning af det kommende kommunalvalg, der kan forestilles at vise/formidle, at vores sublime græsrodsbevægelse er mindst lige så tilstedeværende på lokalt såvel som nationalt plan, samt kommunikationen internt mellem og til HB, Borgen og Landssekretariatet er to af de områder, jeg på organisatorisk niveau gerne vil være med til at udvikle på, hvorfor jeg opstiller til Københavns Storkreds’ bestyrelse.

Det er så vigtigt, at vi bliver ved at lade alle forslag kravle op og ud af værdierne, og det vil jeg rigtig gerne arbejde med og for. Jeg vil gerne kunne medvirke til at bevare den skarphed og det fokus, som behandling af forslag kræver. Derfor stiller jeg også op til Politisk Forum.

Jeg føler mig beæret og ikke mindst heldig over at kunne få lov til at være en del af den her fantastiske bevægelse. At vi er kommet hertil og har skabt det, vi ser udfolde sig omkring os er helt crazy.

Med mit kandidatur vil jeg gerne lægge alle kræfter i at kunne bidrage endnu mere til at få omvendt det roterende politikerfis i kasketten, der har resulteret i den suppedas, vi nu allesammen svømmer rundt i - til gengæld bliver vi heldigvis flere og flere om at krydre den, så den kan smage ordentligt.

Så må det være op til andre at vurdere, om det er mig, som har fis i kasketten, ud fra nedenstående.

Mod: 4
Man bør kunne kende sine rødder i den muld, hvori man selv er plantet. At turde miste fodfæste må alligevel være en grundlæggende forudsætning for at kunne flyve, og at sigte efter stjernerne giver større chance for ikke at ramme lygtepælen. At have mod til at turde fejle giver grobund for lærdom, og såfremt målet ikke udelukkende er at fejle kan vedholdenhed med tiden måske blomstre i visdom.

Ydmyghed: 4
Der vil altid kunne findes en anden, som er dygtigere end jeg. Mit kandidatur kan kun forsvares gennem mit ønske om og tro på, at jeg ved flid og seriøs tilgang i fællesskab med de øvrige medlemmer af bestyrelsen og Politisk Forum vil kunne bibringe, hvad Alternativet har brug for, godt af og potentiale til.

Generøsitet: 3
New Public Management-kapitalisten kan ved cost-benefit analyse kun beregne sig frem til en afmålt grad af generøsitet. Generøsitalisten ved, hvad godt såvel som skidt gives ud vil til overflod kunne komme igen (hvor hvad som ikke kommer igen vil gives videre til næsten). Generøsitet i sin mest ærlige form nydes bedst serveret med lune og i ubegrænsede mængder - gerne i selskab med næsten.

Gennemsigtighed: 5
Gennemsigtigheden er utrolig vigtig, fordi den kan påstås at skabe, opbygge og udbygge tillid. Den tillid, vi giver til hinanden, når vi tror på, at vi fælles kan skabe mest, kan også være som en uskreven værdi i vores værdisæt. Hele idéen og målet med at kunne foretage et kvalificeret valg, forudsætter et oplyst grundlag at kunne tage dette på baggrund af.

Empati: 5
Empati er for mig en uimodståelig trang til at kunne drage omsorg for, at alle - uden undtagelse - kan få lov at opleve samme grad af glæde og livslyst, som jeg har været så heldig at få lov at opleve.

Humor: 6 når det kører og 1 dagen derpå
Humoren er selvironien, grinet, smilet, glæden og lysten. Den er umanerlig vigtig og gennemsyret af en livsdrift, der kan være svær at leve op til. Victor Borge beskrev det ret godt: Smilet er den korteste afstand mellem mennesker.

Det bliver helt sikkert et sjovt og godt årsmøde. Jeg glæder mig.
Helena Udsen

1 Synes om

Hej med Jer
Da jeg har beskrevet lidt om, hvad jeg kan bidrage med (http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Præsentation_af_kandidater_årsmøde_2015#Fabrizio_Macchi_d.27Ottone ), vil jeg hellere bruge det her forum til fortælle historier om mine oplevelser med værdierne i Alternativet.
Uden at dyrke fysisk sport i 10 år, for at hjælpe en kandidat i Kbh., har jeg deltaget aktivt i DM i stoleræs 2015 (Arkiv | TV 2 Kosmopol), hvor vi kørte ned ad Valby bakke, med livet som indsats. :slight_smile:
Jeg har også vist mod, da jeg, to dage før valgkampen startede, blev tovholder for vores kandidater i Kbh. Omegn. Vi fik skabt en ramme i en valgkampagne med meget få midler, masser af entusiasme og få frivillige. Vores kandidater og aktivisterne kom igennem, uden at peake for tidligt eller miste modet. For mig personligt krævede det mod at være i Superheltedragt, og high five folk der ankommer fra S-toget i myldretiden. Vi var med til at bringe Ulla i Folketinget :-).
Når vi taler om humor, så var jeg en del af Superhelteteamet. Vi fik købt de sejeste Superhelte kostumer, vi fik trykt logo på dem også var Å-heltene født. Vi kørte rundt på besøg i Omegnen og Kbh., der hvor kandidaterne var tilstede. Vi havde mange sjove oplevelser, bl.a. da vi ankom i kostumerne til valgdebatten i Mjølnerparken. Panelet var i gang med en heftig debat om omskæring, så det lettede stemningen, da de så os. Børnene jublede de voksne grinede og politikerne åndede lettet op.
Jeg vil også påpege, at uden humor kan man ikke arbejde frivilligt i 3 uger, over 200 timer i en valgkamp.
Om ydmyghed kan jeg sige, at jeg foretrækker at arbejde i cirkler, efter flest ved bedst terminologien. Jeg kender mine svagheder, erkender at jeg ikke ved alt og er ikke bange for at søge eksperthjælp.
Hvis man bruger tidsforbrug som generøsitet, så har jeg været meget generøs. Jeg har kørt rundt som chauffør, sat vægge op med Maiken og malet i Kattesundet. Jeg var meget aktiv i Kbh. Omegn under valgkampen og efter valgkampen var jeg med til at facilitere Kbh Omegns årsmøde. Under valgkampen hjalp jeg også nogen af kandidaterne og aktivisterne her i Kbh. Jeg er blevet ekspert i plakat-ophængning og nedtagning. P.t. er jeg aktiv bl.a. i velkomst-, Pola - facilitator netværket -, cop 21-, funding -, kv17-gruppen.
Selvcentreringen erstatter indlevelsen, og det gælder for alle, som vil selvrealiseres. Alt handler om individuelle præstationer. Det handler om mig, mig og mig. Der er flere ting, som har skubbet til den negative spiral: Tidspresset, markedstænkningen og konkurrencestaten. Alt skal gå hurtigere. Der er ikke tid til at standse op og spørge, om vi er på rette vej. Men især teknologiseringen, som ellers har bragt meget godt med sig, har skadet eftertanken og indlevelsen. Vi får børn, som føler sig ensomme og tilsidesat med for lidt voksen kontakt. Arbejdslivet har erobret hele mennesket, og vi har fået stressede familier med skærmafhængighed. Dermed forsvinder empatien, fordi indlevelsen omhandler, at man har tid til at lytte og leve sig ind i andre menneskers situation.
Mange politikere er jurister, økonomer eller samfundsfags-folk, og de har det fantastisk med alle dem, de har ansat på Christiansborg, embedsmændene i ministerierne og journalisterne, da de er af samme elite. Derfor har de så svært ved at indleve sig i resten af befolkningens forskellige situationer. Derfor anser jeg personligt empati, som den vigtigste kerneværdi i vores bevægelse. Det er empatien der vil styrke båndene mellem samfundsgrupper. Vi skal have tid til at lytte og leve os i andre menneskers situation. Vi skal have en empatisk, inkluderende, mangfoldig bevægelse og det vil jeg kæmpe for.
Personligt mener jeg, at gennemsigtighed er den eneste langsigtede løsning, hvis vi gerne vil skabe en inkluderende, informativ og tillidsvækkende dialog med alle samfundsgrupper.
At være frivillig betyder blandt andet, at man bruger det mest dyrebare i livet til gavn for andre - Tid. Det mindste man kan gøre er at sige hej, tak og fedt, at vi kæmper sammen.
Så jeg lover Jer, at jeg vil værne om værdierne, og vise at en empatisk, gennemsigtig og ydmyg bevægelse kan forandre København til den bedste by i og for verden.
Husk at uden dem, vil der ikke være os.

1 Synes om