Kandidat til Hovedbestyrelsen for Midt- og Vestjyllandsstorkreds

Louisa Bisgaard, Sporup louibis@gmail.com

Jeg vil gerne være Midt- og Vestjyllands repræsentant i Hovedbestyrelsen.

For nogle år tilbage gik jeg og puslede med skitser til et partiprogram til et nyt parti – og blev helt vildt glad, da jeg hørte om Alternativets stiftelse, som i store træk var lige det jeg ventede på! Jeg meldte mig ind, og var med til at stifte lokalforeningen Silkeborg, hvor jeg var forperson i 2015 og 2016. Det har været spændende at deltage i at forme en ny bevægelse. Jeg har været involveret i Klimaets Dag, og i medlemsworkshops, og har i et samarbejde med andre Å-medlemmer og bl.a. SF, Radikale og Enhedslisten i Silkeborg været med til at stifte Omstilling Silkeborg.
I 2016 deltog jeg i arbejdet i Politisk Forum, og i vedtægtsarbejdet. Jeg har der været optaget af, hvordan vi kan organisere medlemsindflydelse i Alternativet, både i forhold til udarbejdelse af beslutningsprocesser og udvikling af IT-systemer.
I 2017 stillede jeg op til Regionsrådsvalget i Region Midtjylland og med 1752 stemmer blev jeg 1. suppleant. I henhold til regler om offentligt ombud, har jeg pligt til at træde ind i Regionsrådet, hvis Rasmus Foged enten kommer i Folketinget, bliver langvarigt syg (sker forhåbentlig ikke!) eller via sit job må rejse i periode. Hvis jeg i sådan en situation sidder i Hovedbestyrelsen, skal jeg ifølge Alternativets vedtægtsregler træde ud af Hovedbestyrelsen, og Vestjyllands hovedbestyrelses- suppleant eller en anden suppleant træder ind.
Min alder er 53 år og jeg arbejder som miljøingeniør på Grundfos. Jeg har 3 voksne sønner, og bor i bofællesskabet Toustrup Mark, i Silkeborg kommune. Jeg er forperson i foreningerne Landsforeningen for Økosamfund, og Foreningen Bofællesskab.dk.
Det er min intention, hvis jeg bliver valgt til Hovedbestyrelsen, at arbejde for organisatorisk stabilitet og trivsel - være med til at løfte organisationen - og via dialog med kredsbestyrelsen at være Midt- og Vestjyllands stemme.