Kan man skabe en politisk kultur uden spin ?

Jeg synes det er selvmodsigende at vi i Alternativet forsøger at skabe en ny politisk kultur der er langt mere gennemsigtig, ærlig og lyttende end den nuværende, imens vi samtidigt har en mediedeklaration i vores partiprogram der siger:

Alternativet anerkender, at borgere kun kan inddrages og engageres i politik, hvis de rent faktisk hører om det. Her spiller medierne en afgørende rolle som formidler, fortolker og kritisk vagthund på borgernes vegne. Alternativet vil bruge medierne aktivt og vil derfor også gøre sig taktiske overvejelser omkring kommunikation af budskaber. Vi vil lave en mediedeklaration, som præcist fortæller om hvad, hvordan og hvorfor, vi kommunikerer et budskab til et eller flere medier. På den måde sikrer vi åbenhed omkring Alternativets overvejelser. Borgere, politiske kommentatorer og andre interesserede vil derfor altid kunne læse om vores bevæggrunde for at fortælle en historie til et bestemt medie eller en bestemt journalist på en bestemt måde.

Lidt populært kan man sige, at Alternativet også laver spin – vi fortæller bare åbent om det.

Jeg synes at vi skal være modige og fjerne denne mediedeklaration fra vores partiprogram nedenfor. Derved kunne vi åbent fremlægge udkast til eksempelvis den netop fremlagte klimaplan imens den er under udarbejdelse og dermed få medlemmernes input undervejs i processen. Så må pressen skrive løbende om hvad vi arbejder på, ligesom at andre partier kan kopiere os, hvis de synes, at vi har nogle gode forslag.

Jeg tror at vi kan påvirke flere mennesker i processen ved at udvise en større åbenhed og samtidigt får vi mulighed for at få inputs fra flere mennesker i processen. Hvad tænker i?

4 Synes om

Jeg synes egentlig aldrig, at jeg har læst sådan en mediedeklaration. Bliver det overhovedet lavet?

Egentlig synes jeg ikke, at der er noget galt i at lave spin, og så åbent fortælle om det. Det ville man jo også gøre hvis man arbejder i en virksomhed, som gerne vil have en historie i de traditionelle medier. PR er jo altid vinklet til fordel for afsenderen.

Det lyder umiddelbart som en god idé i mine øre, at være mere åbne om processen. Og lade flere komme med forslag undervejs, når politik bliver til.

2 Synes om

Problemet ved at lave spin er at man ofte vil skulle udvikle idéer i lukkede fora for at kunne planlægge, hvornår pressen skal høre om det man arbejder på. Det kan man jo godt gøre i en virksomhed, men i et politisk parti betyder det lukkede fora, at man må foretage et kompromis i forhold til hvor meget man kan involvere medlemmerne i processen.

Jeg tror vi kan skabe en endnu stærkere ny politisk kultur ved at fokusere på mere åbenhed i alle processer og derfor syntes jeg mediedeklarationen er et problem.

1 Synes om