Kan man løse sociale udfordringer med bulldozere?

Kære alle medlemmer af KOS (Københavns Omegns Storkreds)

I Københavns Omegns Storkreds er tæt på halvdelen af vores boliger almene. Vi har velfungerende boligområder, med gode, nyrenoverede boliger, der risikerer bulldozere.

Den 15. november drøfter Folketinget regeringens lovforslag L38 om ændring af almenboligloven mv. I folkemunde: Ghettoplanen .

Dette er resultatet af et boligforlig om såkaldt modvirkning af parallelsamfund mv. imellem regeringen og alle andre partier end Alternativet og Enhedslisten.

At nedlægge parallelsamfund? Helt OK, hvis det f.eks. sker via sociale og sundhedsmæssige indsatser, bedre skoler og lektiehjælp, hjælp til at finde lærepladser til de unge, jobs til de arbejdsløse, energirenovering af utidssvarende almene boliger, med mere.

"Hvorfor skal de svageste på boligmarkedet være ansvarlige for integrationen?" spørger Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB, i en kronik i Politiken 15. oktober 2018. (Se vedhæftet kronik)

Jens Elmelund viser, hvordan det samfundsøkonomisk kan betale sig at løse sociale udfordringer ved hjælp af sociale investeringer.

Men lovforslagets metode er bulldozere. Regeringen vil helt bogstaveligt nedlægge 60% af de almene familieboliger i områder, som man tillader sig at kalde ghettoer - skønt de allerfleste er velfungerende boligområder med gode og billige boliger.

Her bor de, som er knap så rige. Her er der plads til enlige forældre og handicappede. Her bor en masse helt almindelige familier, hvoraf rigtig mange har ikke-vestlig etnisk baggrund. Mennesker, der er født i Danmark og er danske statsborgere tæller med i statistikken som ikke-vestlige, hvis de har de "forkerte" forældre.

Salg; omdannelse til f.eks. ungdomsboliger; eller bulldozere, er valgmulighederne, hvis beboerne og boligselskaber nægter, så bliver de eksproprierede. Beboerdemokratiet bliver sat ud af kraft.

Regeringen kalder, i bemærkninger til lovforslaget, ulemperne for beboerne for administrative: De skal udfylde flytteerklæringer!

De er blandt de fattigste. Nogle har ikke penge til at flytte andre steder hen, i værste fald må 11.000 familier forlade hus og hjem.

De afledte effekter rammer hele den almene boligsektor, det er ca. 20 procent af Danmarks boligmasse, der rummer ca. 1 million beboere.

Alle storkredse med kommuner med mange almene boliger vil blive ramt - uanset om der er såkaldte ghettoer eller ej. Vi får en dominoeffekt, for de fordrevne skal jo bo, et eller andet sted.

Der er også udsatte boligområder i København, Køge, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Guldborgsund, Odense, Svendborg, Sønderborg, Esbjerg, Fredericia, Horsens, Kolding, Vejle, Aarhus med flere.

På vegne af bestyrelsen af
Alternativet i Københavns Omegns Storkreds

Christine Madsen og Thomas Møller
storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk

VEDHÆFTNINGER:

Kronik Politiken 15. oktober 2018: "Hvorfor skal de svageste på boligmarkedet være ansvarlige for integrationen?" - af Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB.
Kronik - Hvorfor skal de svageste på boligmarkedet.pdf (1.9 MB)
KAB har frikøbt rettighederne til denne kronik, og har skriftligt givet os i Alternativet tilladelse til at bruge den

Forligsteksten / aftaletekst om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund:
AFTALETEKST 9maj 2018 endnu.pdf (148.8 KB)

temastatistik-2015-3-om-omfanget-af-den-almene-boligsektor-i-kommunerne.pdf (438.3 KB)

Baseret på Danmarks Statistik og Landsbyggefondens stamdata.

I Bilagstabel 1: Antal almene boliger fordelt på kommuner 1. januar 2015

LINKS:

Her er tidssplanen for L38 2018-19

L 38 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje.

(Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)

Af: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)
Udvalg: Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

(Det er svært at læse selve lovforslaget, men der er hjælp at hente, hvis man spoler ned til bemærkningerne)

*** I værste fald: 11.000 familier må forlade hus og hjem på grund af ghettoplan:**