Kære alle medlemmer af Alternativet i Rudersdal: Fejlrettelse

For en lille time siden fik I tilsendt en invitation til et arrangement på Folkemødet på lørdag.
Desværre har en teknisk fejl blokeret for den folder om arrangementet, der var vedlagt invitationen.

Vi prøver derfor igen.

Med venlig hilsen
Ejvind Slottved
Sekretær i bestyrelsen i Alternativet Rudersdal

AlternativetRudersdal2030folkemødeworkshopflierv4.pdf (549.8 KB)