Juli 2021 - Nyhedsbrev og indkaldelser til årsmøder og opstillingsmøder

Kære medlem,

Det er lang tid siden, at du har hørt fra os, og vi har derfor meget at fortælle dig. Storkreds Københavns bestyrelse og Kommuneforeningens bestyrelse har samarbejdet tæt i den seneste tid, og derfor sender vi her et fælles nyhedsbrev.

Bliv frivillig til kommunal- og regionsrådsvalg

Kommunal- og regionsrådsvalg er lige om hjørnet, og de to bestyrelser i Storkreds København og Københavns Kommuneforening har sat arbejdet med valgkampagnerne i gang. Der er i den grad brug for et Alternativ i dansk politik, og vi sætter alle sejl ind på et brag af en valgkamp, men vi har brug for din hjælp. Vi har derfor etableret en række frivilliggrupper, hvor du kan være med til at have indflydelse på alt fra kommunikation, politikudvikling til aktivisme. Eksempelvis har vores dygtige kommunikationsgruppe netop færdigudviklet vores plakatdesign til kommunalvalget.

Hvis du har lyst til at give en hånd med, hvad enten det er at designe flyers, lave SOME-opslag, snakke med vælgere, planlægge events, holde banner eller hænge plakater op, så er det nu, du har muligheden! Vi holder nemlig introduktionsmøde for interesserede frivillige til kampagnerne tirsdag d. 13. juli kl. 17-18. Vi har brug for alle kræfter, så vi håber på at se dig! Du kan tilmelde dig introduktionsmødet her https://fb.me/e/46zeT4B3Z. Kan du af en eller anden grund ikke deltage på introduktionsmødet, så send en mail til kbh@altenativet.dk, så får vi dig introduceret på anden vis.

Indkaldelser til ekstraordinære årsmøder og opstillingsmøder

Når vi i bestyrelserne ikke bruger tid på de to kommende valg, bruger vi tid på det lidt mere formelle bl.a. vedtægter. Vi har opdaget, at begge bestyrelsers vedtægter trænger til en revidering, og derfor indkalder vi til ekstraordinære årsmøder for hver bestyrelse med forslag til vedtægtsændringer. I kommuneforeningen er nogle af bestyrelsesmedlemmerne af forskellige grunde stoppet, og derfor vil kommuneforeningen også bruge et ekstraordinært årsmøde til at få nye bestyrelsesmedlemmer. I samme ombæring indkalder begge bestyrelser også til opstillingsmøder, så der kan vælges kandidater til valg, samt delegerede til flere poster.

Samlet set indkalder vi således til to ekstraordinære årsmøder og to opstillingsmøder for hhv. storkredsen og kommuneforeningen. For nemheds skyld ligger de fire møder i forlængelse af hinanden søndag d. 22 august i tidsrummet ml. kl. 11 og 14.00. Mere om møderne herunder.

For medlemmer i Københavns Storkreds:

Københavns Storkreds skal stemme om vedtægtsændringer på det ekstraordinære årsmøde, mens vi på opstillingsmødet skal vælge kandidater til folketingsvalg, europaparlamentsvalg samt repræsentanter til Hovedbestyrelsen og delegerede til Politisk Forum. Det ekstraordinære årsmøde og opstillingsmødet starter søndag d. 22. august kl. 11. Alle, der har lyst til at stille op som kandidat, skal senest den 25. juli 2021 indsende opstillingsgrundlag (max en A4 side) til bestyrelsen på mailadressen kbh.storkreds@alternativet.dk.

Du kan læse mere og tilmelde dig det ekstraordinære årsmøde og opstillingsmøde her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4683

For medlemmer i Københavns Kommune:

I kommuneforeningen holder vi ekstraordinært årsmøde kl. 12.30 søndag d. 22. august. Der er to punkter på årsmødet: indsupplering af bestyrelsesmedlemmer og vedtægtsændringer.

Har du lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem, kan du sende et par ord om dig selv til os på mailen kbh@altenativet.dk. Det er også muligt at stille op på selve mødet.

Vedtægtsændringerne handler primært om, at der skal ske nogle justeringer, så vi følger minimumsvedtægterne besluttet på landsmøde.

Samtidig afholder vi et supplerende opstillingsmøde, så vi kan få valgt flere kandidater til det kommende kommunalvalg. Hvis du vil være KV-kandidat, skal du sende dit opstillingsgrundlag til bestyrelsen på kbh@altenativet.dk senest 1. august 2021.

Du kan læse mere og tilmelde dig det ekstraordinære årsmøde og supplerende opstillingsmøde her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4684


Rigtig god sommer,

På vegne af

Bestyrelserne i Storkreds København og Kommuneforeningen København