Julehilsen fra hovedbestyrelsen

Kære skønne alternativister

Så er det december, og det er tid til at komme ned i gear og lade julefreden sænke sig. Men inden I går helt på juleferie kommer lige her årets sidste nyhedsbrev, så I ved lidt om, hvad der sker, og hvad I har at glæde jer til i det nye år.

Nyt fra Borgen og Sekretariatet

Vores seks nyvalgte folketingsmedlemmer er så småt ved at være faldet på plads på Christiansborg og Den Grønne Gang, hvor Alternativet har til huse. Med fem ekstra pladser i Folketinget, har vi fået tildelt i alt 14 kontorer, og det har været lidt af et puslespil, hvem der skulle sidde hvor - og så skulle andre partier også lige flytte ud, før Å kunne flytte ind. Men alt dét, er der som sagt ved at være styr på, så det er dejligt.

De nye folketingsmedlemmer er hurtigt blevet kastet ud i deres nye virkelighed på Borgen, hvor 10 lovforslag har skulle hasteforhandles inden jul, og flere derfor allerede har været på Folketingets talerstol som ordførere. Så ja, der er fuld fart på, men humøret er heldigvis højt og alle udviser stor virkelyst. Det er dog i den forbindelse vigtigt, at vi alle viser forståelse for, at der er meget nyt at sætte sig ind i, og at det derfor kan være svært at nå at respondere på mails og lignende lige nu.

Det ligger dog stadig ordførerne stærkt på sinde, hvordan de i de nye roller kan være i kontakt og løbende dialog med resten af organisationen, og dét har gjort det muligt allerede nu at præsentere nye Å-mødeformater, som involverer vores politikere på Christiansborg. Vi glæder os meget til at prøve idéerne af og høre, hvad I tænker. (Se længere nede i nyhedsbrevet.)

På sekretariatet er man i fuld gang med at ansætte flere folk - heriblandt en kommunikationschef, en politisk chef, nogle politiske rådgivere og en medlemssekretær. Og så bliver der nok også plads til nogle studentermedhjælpere, men alt det vil I høre meget mere om, når det er helt på plads. Det er dog dejligt at erfare, at Å igen er blevet en interessant arbejdsplads, som tiltrækker mange gode og kvalificerede ansøgere. Så mon ikke vi ender med at få en rigtig god medarbejderstab på sekretariatet.

Nyt fra Hovedbestyrelsen

I Hovedbestyrelsen har vi den senere tid været igang med at kigge på budget. Overordnet kan siges, at der økonomisk er en hel del mere at gøre med i Christiansborgforeningen, grundet stigningen fra én til seks MF´ere. Denne del af økonomien er dog øremærket det parlamentariske arbejde i relation til Folketinget. En stor post bliver her at understøtte MF´erne via flere ansatte i sekretariatet. I Landsforeningen er der også kommet lidt større råderum økonomisk, men her skal vi dog fortsat prioritere stramt og handle med omtanke. Detaljerne i budgettet kan I forhøre jer om hos jeres storkreds´ lokale HB-repræsentant.

Sidst i januar afholder Hovedbestyrelsen seminar, hvor vi skal evaluere den forgangne periode i HB, men også tænke fremad for hele organisationen i selskab med Franciska og Torsten (Daglig Politisk Ledelse). Det glæder vi os meget til, ligesom vi glæder os til efterfølgende at dele vores tanker med alle jer medlemmer.

LOS-udvalget

I Hovedbestyrelsens LOS-udvalg (udvalget, der samarbejder med LOkalforenings- og Storkredsbestyrelser - heraf navnet LOS ) har vi sammen med repræsentanter for storkredsbestyrelserne besluttet, at vi vil oprette et nationalt kandidatudvalg, som har tre primære opgaver, hvilket er: 1) at understøtte de lokale kandidatudvalg (da erfaringen er, at man lokalt mangler muskler til at løfte alle opgaverne), 2) at understøtte kandidaternes udvikling og motivation (da det skal være både forpligtende, sjovt og kompetencegivende at være kandidat) og 3) at holde øje med om der er stærke kandidater i alle kredse til alle valg. Det Nationale Kandidatudvalg sammensættes af repræsentanter valgt af hver storkreds.

Et andet tiltag, der også sættes i søen i det nye år, er, at vi opretter et Kandidatråd bestående af alle valgte kandidater i Å. Det er Kandidatrådet, som Det Nationale Kandidatudvalg skal samarbejde med. Og det er tanken, at de to grupper i samarbejde får udarbejdet et årshjul med aktiviteter, der gør Å parat til valg til alle tider, hvor det handler om at have gode, inspirerede kandidater klar til at føre valgkamp.

Det første møde i Det Nationale Kandidatudvalg afholdes d. 25/1 kl. 19 - 20.30 og alle storkredse skal derfor have valgt deres repræsentant senest d. 20/1.

Første møde for alle kandidater i Kandidatrådet holdes d. 2/2 kl. 19 - 20.30, og det første fællesmøde for både Det Nationale Kandidatudvalg og Kandidatrådet kommer til at ligge d. 21/2 kl. 19 - 20.30. Storkredsbestyrelserne bliver særskilt briefet og vejledt om detaljerne omkring dette pr. mail.

Andre arrangementer

Og så til to nye tiltag, som I kan glæde jer til.

Som mange allerede ved, kommer der et månedligt zoommøde med navnet Politisk Tænkeboks. Politisk Tænkeboks er tænkt som et forbindelsesled mellem vores politikere i Å og medlemmerne, der gør det muligt for os sammen at diskutere og reflektere over spørgsmål, der vedrører det politiske. Fra centralt hold vil vi (Nilas Bay-Foged fra Politisk Forum og Trine Aslaug Hansen fra Hovedbestyrelsen) sammen med en ordfører/ politiker finde frem til et emne og nogle dialogspørgsmål, som vi sender til Storkredsbestyrelserne. Storkredsbestyrelsen vil herefter stå for at invitere jer til Formøde til Politisk Tænkeboks, hvor I diskuterer og undersøger emnet lokalt. Når I har gjort det, samles vi til den nationale Politisk Tænkeboks på zoom hvor den politiske gæst og Nilas vil lave en opsamling på de pointer, I kom frem til i de lokale snakke.

Den første Politisk Tænkeboks er d. 26/1 kl. 19 - 20.30 og den politiske gæst, der gerne vil i dialog med jer, er Theresa Scavenius i rollen som klimaordfører. Oplægget til Politisk Tænkeboks udsendes til Storkredsbestyrelserne, som herefter lokalt inviterer jer til Formøde til Politisk Tænkeboks og orienterer jer om månedens emne og dialogspørgsmål.

Det andet mødeformat kalder vi ÅndSpiration - Sommerhøjskole hele året - da det er en idé, der udspringer af Sommerhøjskolen. ÅndSpiration er et nyt initiativ grebet i Alternativets brede bevægelse. ÅndSpiration er et ønske om at sætte fokus på praksis, etik og livsholdning i det hele liv. Vi ønsker at inspirere debatten om eksempelvis klimapraksis, livsbalance, den gode arbejdsplads, kultur og stigmatisering, demokratiets udfordringer og meget andet, som har betydning for vores levede liv og politiske engagement. Via månedlige online-møde inviterer vi til inspirerende oplæg og kloge dialoger på et forhåbentligt højt niveau. Vi inviterer alle til at være med online og lægger os i slipstrømmen på Alternativets Sommerhøjskole om at praktisere fællesskab og alternativisme.

Vi har ønsket at skabe rum for refleksion, hvor vi både kan lytte og deltage aktivt på forskellig vis. Konceptet her er endnu et zoommøde, hvor to parter sættes overfor hinanden i samtale via en moderator, der stiller spørgsmål. Emnerne kan være mangt og meget, men som hovedregel vil det røre ved spørgsmål, problemstillinger og dilemmaer vi som borgere og medlemmer af Alternativet kender til at stå med. Og der vil være plads til at tilhørerne kan blive inddraget via chatten, redskabet Polis og breakout rooms.

Det første ÅndSpirationsmøde finder sted 9/1 kl. 19.30 - 21 og de indbudte gæster til at føre en nysgerrig samtale er Sarah Roued Thomsen, kandidat bosat i Friland på Syddjurs og Klimaordfører Theresa Scavenius fra København. Emnet er klimadebatten og samtalen vil udfolde sig i spændet mellem individets handlemuligheder og politikernes pligt til at skabe strukturændringer. Mødets moderator bliver Jon Skjerning-Rasmussen. Efter jul udsendes en mere præcis beskrivelse af både ramme og indhold, så hold øje med det.

Alternativets Sommerhøjskole

Og sidst men ikke mindst får I her en invitation til allerede nu at melde jer til Alternativets Sommerhøjskole 2023. Sidste sommers højskole var en kæmpe oplevelse og organisatorisk energiindsprøjtning, og vi glæder os til at gentage succesen, som dog helt og holdent er afhængig af jeres deltagelse og engagement.

Læs mere her.

Sluttelig kan I her skabe jer et overblik over div. møder og arrangementer.

Tilbage er blot at ønske jer alle en rigtig glædelig jul.

Med kærlig hilsen
Trine Aslaug Hansen

Det her er dog en dejlig julehilsen, og lover godt for fremtiden.

Der er i den grad brug for 3-bundlinje-tankegang i Folketinget, og en meget konsekvent rammesætning af arbejdet med biodiversitet, natur, miljø & klima.

Der er en organisationsform vi ikke har brugt så meget endnu: Initiativtager til massedemonstrationer.

Regeringens såkaldt ambitiøse (Hvor er jeg træt af det ord - det er NewSpeak) planer for biodiversitet, natur, miljø & klima er snik snak for det meste og noget af det direkte kontraproduktivt.

Der er vist konsensus i Alternativet om, at virkelig store samfundsmæssige forandringer også starter fra bunden. Vi skal i bogstaveligste forstand nå bunden, og sammen med alle de andre biodiversitet-, natur-, miljø- & klimaaktive fylde pladser og torve med protester mod regeringens politik, og kunne forslå noget der faktisk virker; samtidig med at Alternativet tager initiativer i Folketinget, der kan være med til at afsløre hulheden i regeringens politik.

‘Lige nu’ er et kritisk tidspunkt i Alternativets liv, og den grønne dagsorden. Vi skal vise vores politiske engagement og vores aktivistiske-/bevægelsesorientering.

Der er behov for ‘afsløring’ af konsekvenserne af regeringens handlinger, f.eks. ved at fremsætte forslag i Folketinget, som regeringen stemmer ned, og dermed demonstrerer, at de faktisk ikke er optaget af biodiversitet, natur, miljø & klima.

Disse forhold, mener jeg, skal med ind i forårets politiske virke, og beskrives i en plan for vores arbejde.

Det bliver godt nok en lidt for spændende tid vi går i møde med den regering. Og når det ramler for regeringen og vi skal have nyt folketingsvalg, så vi hele det politiske landskab ændre sig voldsomt igen - vi skal være forberedt.

Rigtig god jul og godt nytår
Hjertelig hilsen Palle