Josephine Fock stiller op i København. Mini-Årsmøde med valg til HB, søndag den 1. november

Kære Alternativist i Storkøbenhavn,

Det er en stor glæde at kunne fortælle, at Josephine Fock har meldt sit kandidatur til Folketinget i Storkreds København. Vi kan således præsentere 4 kandidater på vores digitale mini-årsmøde, som alle har underskrevet kandidatløftet. Bestyrelsen indstiller alle 4 til en samlet tillidsafstemning, da de tidligere er blevet godkendt af kandidatudvalget og vi synes, det er et rigtig stærkt hold. Opstillingsgrundlag for Josephine Fock, Rolf Bjerre, Jan Kristoffersen og Troels Christian Jakobsen er vedlagt. De får alle fire ordet på mødet - inden vi går til afstemning. Nye kandidater til listen vælges på vores ordinære årsmøde næste år.

På mini-årsmødet skal vi også vælge vores repræsentant til Hovedbestyrelsen (HB). Trine Hertz har fremsendt opstillingsgrundlag. Da der således bliver tale om ‘fredsvalg’ har bestyrelsen besluttet, at der også i dette tilfælde skal afholdes en tillidsafstemning. Bestyrelsen bakker op om Trines kandidatur, da hun med sit store kendskab til alle kroge i Å vil være en stærk repræsentant for København - også Trines motivation kan du finde vedlagt.

NB: Da mødet afholdes digitalt kan du udelukkende tilmelde dig via eventet på AlleOS. Tilmeld dig her: AlleOs // Alternativet
Mødet afholdes på platformen Zoom, som alle tilmeldte modtager et link til. Bestyrelsen og kandidater mødes i Åbenrå 33, hvorfra mødet transmitteres. Folketinget. Jan Kristoffersen. Endelig. (1).pdf (80.3 KB) Kandidatur til folketingskandidat for Alternativet.pdf (1.8 MB) København - Opstillingsgrundlag for Josephine Fock - oktober 2020.pdf (39.0 KB) Opstillingsgrundlag til Hovedbestyrelsen for Storkreds København.pdf (18.4 KB) TROELS JAKOBSEN OPSTILLINGSGRUNDLAG.pdf (54.6 KB)

På Bestyrelsens vegne,
Thorkild Olsen (for-person)

Kan desværre ikke være med søndag d 1. november, da jeg synger til to gudstjenester. I ønskes et godt møde. Mange hilsner fra Ulla Carstensen