Jordreform i landbruget

Arbejdsfrie kapitalindkomster i landbruget ødelægger mulighederne for kommende generationer af landmænd at komme i gang til gene for omstilling fra konventionel landbrug til økologi.
I denne tråd vil jeg gerne debattere mulighederne for at ændre ejerforholdene for jord.
Ved national jordeje har Danmark mulighed for at stille krav til hvordan brugerne anvender deres brugsret og samtidig gøre det gennem prissætning.