Jobsøgende - Hvad så? Et alternativ til jobcentrene

Jobcentrene er under massiv kritik. Det er så let at kritisere, især hvis der er god grund til det.

Men, hvordan skal den hjælp, du gerne vil have, være? Det er meget sværere at svare på.

Formålet med denne gruppe er, at vi kan udveksle gode ideer med hinanden, og komme med de mest visionære og kreative forslag til, hvordan den hjælp skal være, som du gerne vil have i situationen som jobsøgende, hvadenten du er jobsøgende nu, eller du kan forestille dig, hvad du vil have brug for, hvis du kommer i situationen.

Du kan være nyuddannet og skal søge dit første job.

Du kan være opsagt eller ledig.

Du ønsker måske bare et nyt job.

Du vil gerne starte din egen virksomhed.

Gruppen er også for dig, der er ansat i et jobcenter eller i en anden virksomhed, der har til opgave at hjælpe jobsøgende med at finde job.

Hvilke arbejdsvilkår vil du gerne have?

Hvilken viden synes du, du mangler?

Hvilke færdigheder har du god brug for i det daglige?

Hvad vil du gerne blive bedre til?

Gruppen er også for dig som arbejdsgiver.

Hvilken hjælp vil du gerne have, når du skal rekruttere nye medarbejdere?

Hvilken hjælp vil du gerne have, når du er i den svære situation, at du bliver nødt til at afskedige?

Hvilken hjælp ønsker du, at det er muligt at få?

Målet er, at vi sammen kan foreslå en hjælp, der er kompetent, respektfuld og værdig, og at vi kan udvikle et alternativ til jobcentrene .

Se også gruppe på Face Book: Jobsøgende - hvad så? Anmod om at blive medlem, hvis jeg ikke har inviteret dig.