Jobcentre

Jobcentre og beskæftigesesforvaltningen i kommunerne kan nemt blive et væsentligt emne. Landspolitisk er emnet på vej op ad listen på dagsordenen.

Som lokal-kandidat kan man alliere sig med de aktivistgrupper, der på forskellig vis kæmper for en anstændig behandling på jobcentre, støtte deres arbejde og få et godt netværk.

En god måde at få indblik og erfaring med området er at tilbyde sig selv som bisidder for borgere, der kæmper med systemet. Det er også en dejlig konkret aktivist-måde at gå til valgkamp på.

Følg fx. Ulf Baldrian Kudsk Harbo på Facebook, der sidder for Ø i Norddjurs Kommune for at få indblik og inspiration til, hvordan man kan gå til værks. Han er nok det mest virksomme og sejeste lokal-politiker på den front – og havde som solo-Ø-medlem i Norddjurs held med at ændre forvaltningspraksis i kommunen.

Vi har også Mira som har gjort sig nogle erfaringer med det i Skanderborg, som sikkert gerne deler sine erfaringer.

For at få budskabet bredere ud, tror jeg, det er væsentligt at sætte fokus på hvor mange skattekroner, der spildes på både tåbelig ting og på at nedbryde kronisk syge borgere, der sidder fast i systemet. Så man både taler til harmen over social uanstændighed og harmen over at spilde skattekroner. Alt efter din egen profil og de potentielle vælgere kan du lægge fokus mere på det ene end det andet.

Det er især vigtigt at blive skarp på hvad der er lovgivning og hvad der er forvaltningspraksis. For selvom lovgivningen er ringe set med Å-øjne, så har kommunerne faktisk mulighed for en del i måden, de vælger at forvalte loven på. Hvordan er forvaltningspraksis i din kommune fx. for at give sanktioner?

Der sker meget i skjul i forvaltningen. Der kan være skjulte mål-tal, der styrer praksis istedet for at sikre anstændig og lovlig sagsbehandling.

Forbundet med dette emne er især kommunernes forvaltning af handicappedes rettigheder og støtte. De to forvaltningsområder ligner hinanden en hel del, og er i mange kommuner dybt under-prioriteret, har store svigt i sagsbehandling og store skred i borgernes retssikkerhed. Tager du handicapområdet med skal du især tjekke EnMillionStemmer Facebook, og opsøge lokale aktivister. Især vil der ofte være netværk af forældre med børn med handicap.

2 Likes

Du har nogle gode pointer Troels med indsamling af viden om kommunernes praksis i jobcentrene og på handicapområdet. Hvordan prioriterer kommunerne områderne, og hvordan kan vi sætte det på dagsorden i valgoplægget og i kampagner?

1 Like

I København, hvor jeg kørte valgkamp var der forskellige iøjnefaldende ting:

  • Tildeling af førtidspension var meget ringe – mange kronisk syge blev fastholdt på kontanthjælp i 5-10-15-20 år.

  • sanktioner i kbh er det højeste i DK. Se på din egen kommunes sanktionsniveau og praksis. Alle sanktioner skal gives, hvis de fremme beskæftigelse. Gør de det? Eller gives de som en slags dumme-bøder.

  • sagsstammer – hvor mange borgere sidder hver sagsbehandler med? Anbefalet er 30-55. I københavn var den oppe på over 100. Det betød at sagsbehandlere havde meget lidt tid til sagsbehandling af hver borger. Hvilket jo betyder både fejl og mangel på fremdrift i sagen.

Det bedste råd er at opsøge lokale aktivistgrupper, og hvis de ikke findes, så selv starte dem. De borgere som er i systemet vil vide, hvor skoen trykker.