Jeg trækker mig

Jeg trækker mig fra bestyrelsen i Alternativet Helsingør

Allerede fra før jeg blev valgt til bestyrelsen i Alternativet Helsingør i 2017 har jeg været udsat for mistænkeliggørelse og forsøg på karaktermord fra Ditte Kanstrup og Bina Seff. Og de seneste måneder har Ditte Kanstrup og Bina Seff gentagne gange presset på for, at jeg ikke stillede op til bestyrelsen. Senest på årsmødet 2019 for knap to uger siden, hvor Ditte Kanstrup ’blev nødt til’ at sige, at hun ville trække sig fra bestyrelsen, hvis både hun og jeg blev valgt. Et løfte over for medlemmerne, som hun efterfølgende har meddelt bestyrelsen, at hun ikke vil holde.

Inden jeg fortsætter som almindeligt medlem vil jeg gerne dele én oplevelse med jer som yderligere forklaring. I den korte pause inden selve årsmødet 2019 blev jeg trukket til side af to medlemmer af storkredsbestyrelsen. De havde holdt møde på Espergærde Bibliotek med Ditte Kanstrup, Bina Seff, Eva Böcher Lassen og Morten Greve lige inden årsmødet. Og havde fået forklaret, at alle fire kandidater til bestyrelsen ville trække sig, hvis jeg ikke trak mig som kandidat! Derfor opfordrede de mig kraftigt og vedholdende til, at jeg trak mig. Dette udemokratiske bagholdsangreb, at Ditte Kanstrup herefter på selve årsmødet fortsatte sin personhetz mod mig samt at hun nu løber fra sit løfte er dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Skulle jeg have holdt dette hemmeligt for jer? Alternativet har en værdi om gennemsigtighed…

I mine øjne blander Ditte Kanstrup og Bina Seff uenighed og konflikt sammen. I politik og foreningsarbejde vil man nogle gange være uenige med andre. Og man får ikke altid ret. Men det er ikke det samme som en konflikt. Man må trække på skuldrene og komme videre. Det vil Ditte Kanstrup og Bina Seff ikke i forhold til mig. Det går ud over mig. Men det går også ud over Alternativet Helsingør og vores vigtige arbejde for en grønnere og friere verden.

Nu har jeg fået nok. Så jeg trækker mig fra bestyrelsen inden det konstituerende møde i aften.

Kærlige hilsner :green_heart:
Kristian

jeg er ikke overrasket over Kristian stopper, det kunne man godt ane lidt efter sidste uges afgang af Julie.
men …
jeg syntes det er RIGTIGT skidt, dels fordi stridigheder skal have dette udfald, og dels så mister Alternativet 2 MEGET aktive, og dels så står vi nu med et spørgsmål om hvad der nu skal ske ?

for må også erkende at hvis ikke Julie havde været så aktiv også efter valgene, så var jeg her ikke, så havde jeg nok heller ikke støttet alternativet, for jeg har intet set til andre af kandidaterne, de er for mig usynlige.
og dermed er spilder vi tiden.
så jeg kunne godt ønske mig lidt indspark her til situationen og fremtiden og gerne ret hurtigt før det falder fra hinanden her.

vh
Tommy Trans

Jeg kender ingen af parterne specielt godt, og jeg kender ikke deltaljerne i stridighederne. Jeg synes bare, det er så ærgerligt, at konflikten har fået lov til at fylde så meget for alle - både for de implicerede og os menige medlemmer, der ikke aner, hvad det drejer sig om. Konflikten har været så altoverskyggende, at vi har brugt to årsmøder på den. Jeg hører flere tale om at melde sig ud af partiet, fordi det simpelthen bliver for useriøst og for meget børnehave. Hvor er det ærgerligt, at I - der øjensynligt har så meget at byde på - ender med at bruge jeres kræfter sådan her samtidig med, at der bliver slået skår i vor andres lyst til at deltage i det lokale arbejde.

Til Kristian Herdal Molbech

Det har været meget underligt at læse din mail, og jeg har tænkt en del over, om jeg skulle skrive et svar, men da du kommer med nogle grove anklager, og samtidigt pointerer, hvor vigtigt det er, at være gennemsigtig, har jeg bestemt mig for at gøre et forsøg (og jeg har skrevet mange kladder!). Jeg er ked af at trætte læserne, men denne konflikt har stået på i to og et halvt år, initieret af et forsøg på at ekskludere et andet medlem og jeg. En sag, der af Hb er henlagt som grundløs.

Det er ret vildt, at du henviser til, at du vil være gennemsigtig, når du i din rolle som forperson og senere kasserer har praktiseret lukkethed, eksklusion og forfordeling. Derfor blev du opfordret til at trække dig.

Vi (et andet medlem, du og jeg) har siddet sammen med Dialogrådet i sammenlagt fem timer fordelt på to møder, og på intet tidspunkt har du bragt din påstand fra den første del af mailen i spil. Derimod ligner anklagerne om karaktermord og mistænkeliggørelse din egen praksis over for flere personer, der var aktive i sommeren, efteråret og vinteren 2017, herunder byrådskandidater, hvilket du har beklaget. Desværre har det vist sig, at du ikke har haft ‘mandsmodet’ (et ord du selv brugte) til at stå ved noget af det, som er kommet frem i vores forsøg på at nå hinanden, og denne mail er et endegyldigt bevis på dette.

Årsmødet var hårdt, og kunne have været håndteret på en anden måde, men det kan være svært at forudse, hvordan ting kommer til at opleves, og hvordan mennesker reagerer. Jeg anerkender fuldt ud din frustration - ligesom jeg anerkender andres behov for at melde ud, hvor de står. Desværre var du ikke selv gennemsigtig den aften, men valgte at benytte medlemsmailen til at få din egen version af forholdene ud til samtlige medlemmer. Hvis du havde valgt at være ærlig den aften, var valgresultatet blevet et andet.

Din afsluttende bemærkning om, at der er forskel på uenighed og konflikt, har ingen relevans i denne sammenhæng, for det handler om inhabilitet, hvilket du også har beklaget. Det har vi været meget taknemmelige for, men hvis dine ord ikke gælder uden for dialogrådets møder, er tilliden væk.

Denne kommentar er hverken et forsøg på at forflytte en konflikt ud i rummet eller et behov for at åbne en debat her på Dialog. Jeg har helt enkelt brug for at give min version af det, der er sket.

Hvis du - eller andre - vil have detaljerede svar på noget, kan du/de skrive til binaseff@gmail.com

Hej Bina
nu opfordrer du til åbenhed, men henviser til hvis man vil have detaljerede svar kan man skrive til dig privat ?? hvilket da ingen mening giver når man taler åbenhed.

jeg er nytilkommer til Alternativet i Helsingør , men har i de sidste 2 år bakket op om Julie’s politik , som privatperson, og blev til sidst opfordret til at få mig meldt ind…
men da jeg ankom til mødet i Espergærde , mødte jeg nogle stykker på Biblioteket som sagde vi holder lige et mini møde her nede i hjørnet, anede ikke hvem de var , men det fandt jeg så ud af til mødet.
af det kan man så tolke deres dagsorden …
da jeg kommer ind til mødet hilser jeg også pænt på , og også på kristian og julie … og vi snakker også om greta Thunberg osv, men ellers intet andet …
så gæt om jeg står lidt overrasket bagefter mødet …
jeg siger derefter tillykke til Kristian med valget, og at han skal være lidt stolt af at være et reelt mennesker for ikke snigløbe og påvirke folks holdninger på forhånd. og den del vil jeg fastholde …

jeg vil da gerne vide om dette cirkus af beskyninger og forsmåelse er hverdagen her i partiet ?
for det ser det da ud til …

jeg vil gerne fastholde min opfordring til mødet , i har nu en ny bestyrelse , start nu forfra , læg rodet bag jer… få kandidater der er AKTIVE!! i lokalområdet , for lige nu er der bare INTET!!

vh
Tommy Trans