Invitation til storkredsens årsmøde 2017

toplogo_nyhedsmail

KÆRE ØSTJYSKE ALTERNATIVISTER!

Tænk sig, at der allerede er gået et år, siden vi mødtes i et cirkustelt på Friland til et stort års- og opstillingsmøde, hvor vi bl.a. fik valgt nogle fantastiske folketingskandidater og flere er siden kommet til.
Nu skal vi mødes igen omkring storkredsens årsmøde, og denne gang er det tillidsposter til bestyrelsen, Politisk Forum, Ombudsrådet og Konfliktmæglingsrådet, som vi skal have besat.

Det bliver et årsmøde med fokus på nærhed og fællesskab og det, som årsmødet skal, nemlig finde de helt rigtige kandidater til en række vigtige og spændende tillidsposter.
Det bliver et årsmøde, hvor du ved at stille op til en tillidspost, kan være med til at skabe de forandringer og tiltag, som du ønsker for Alternativet.
Du kan få indflydelse på de politiske processer i POLITISK FORUM, være med til at udvikle en kultur, hvor aktive medlemmer trives, hvor vi er både dygtige og intelligente i forhold til at håndtere konflikter i KONFLIKTMÆGLINGSRÅDET, hvordan vi opstiller og vælger bl.a. folketingskandidater i STORKREDSBESTYRELSEN eller være med til evaluere, hvordan vi udlever vores bærende værdier og debatdogmer både internt og i offentlige debatter i OMBUDSRÅDET.

I bedste Givisme stil starter vi dagen med en fælles frokost, hvortil vi hver især medbringer noget til et fælles ta’ selv bord. Hvad du har lyst til at sætte på bordet - bagværk, linser eller blomster er helt op til dig.
For de, der har lyst, slutter vi dagen af med at joine Rethink Activism – Folkemøde for hverdagsaktivister Rethink Activism | Om på Sydhavnen i Aarhus.

Vi håber, du har lyst til at være med til at vælge de bedste tillidsrepræsentanter for Alternativet Østjylland - eller opstille som kandidat til en af de spændende poster. Hvad det indebærer at være tillidsvalgt, kan du læse mere om længere nede i dokumentet.

Tid: 16. september 2017 kl. 11-16
Sted: Nørre Allé 86 (alt efter antallet af tilmeldinger)
Tilmelding: Storkreds Østjylland Årsmøde 2017 | Billetter | Aarhus | Andet | Billetto — Denmark

Vel mødt!

De bedste hilsner fra din storkredsbestyrelse
Monike, Sarah, Ane, Mads, Mikkel og Joan


FORELØBIGT PROGRAM

11 00 Fælles frokost
11.45

 • ListepunktVelkommen og valg af valg af dirigent, stemmetællere og referent
 • Årets gang i storkredsen
 • Hva’ sker der? – kort fortælling fra Politisk Forum, Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd

12.30 Strække-ben pause
12.45

 • Skæg med tal! - fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Præsentation af forslag fra medlemmerne
 • Valg til tillidsposter

15.00 Kaffe- og kagepause
15.30 Valg af revisor og præsentation nye tillidsvalgte
16.00 Afslutning

17.00 Rethink Activism – Folkemøde for hverdagsaktivister


Vigtige datoer

 1. august 2017 kl. 19.00 skal du senest have meldt dit kandidatur ved at udfylde vedhæftede opstillingsformular.

 2. august 2017 skal du senest have indsendt punkter eller forslag til vedtægtsændringer, som du ønsker behandlet på årsmødet. Disse punkter eller ændringsforslag skal stilles af en gruppe på min. 10 medlemmer af storkredsen.

 3. september 2017 offentliggøres kandidaterne til de forskellige tillidsposter i en mail til medlemmer i Østjylland og på Facebook-siden Alternativet Østjylland.

 4. september 2017 mødes vi kl. 11.00 og spiser, netværker, hygger og vælger de bedste tillidsrepræsentanter for Alternativet.


VALG TIL BESTYRELSEN
9 repræsentanter + suppleanter

På årsmødet skal vi have valgt 9 gode folk, der har lyst til at sidde i bestyrelsen. Men hvad kræver det egentlig?

Vi har været igennem nogle hektiske år med det første folketingsvalg i 2015 og herefter intens opbygning af organisationen og 10 lokalforeninger i Østjylland. Nu er vi ved at være i mål med vores lokalforeninger. En masse gode hænder og hoveder, der er i fuld gang med at bygge Alternativet op lokalt og gøre klar til kommunalvalg. Og hvad er der så tilbage til storkredsbestyrelsen?

Jo, vi står blandt andet for folketingsvalg, regionsrådsvalg og EU-parlamentsvalg. Det er storkredsen og det nedsatte kandidatudvalg (med repræsentanter fra alle lokalforeninger), der har ansvaret for disse valg. Herunder er der afholdelse af opstillingsmøder, hvor der er arbejdet med at finde gode kandidater og udvikle politik inden for de forskellige områder. Derudover skal vi holde storkredsens årsmøder og finde kandidater til ombudsmandsråd, konfliktmæglingsråd med mere. Vi skal naturligvis også bistå vores lokalforeninger, hvis de har brug for hjælp på den ene eller den anden måde.

Hvad man derudover ønsker at putte ind i bestyrelsesarbejdet er helt op til de enkelte medlemmer. Ønsker du mere bevægelse, mere politisk handling, flere demoer, mere gak og løjer, mere politikudvikling? Alt det kan du sætte i gang i bestyrelsen (du kan i øvrigt også sætte det i gang som menigt medlem).

Det er vist i øvrigt ikke nogen hemmelighed, at vi i Alternativet ikke ligefrem vælter os i folk, der er god med et Excel-ark - men vi har også en kasserer tjans i bestyrelsen, så hvis du har en lille bogholder gemt i maven, så kom frit frem.

Tid? I gennemsnit 2-3 timer pr. uge og lidt mere for forperson og næstforperson (bestyrelsen konstituerer sig selv efter årsmødet.)

Hvis du gerne vil vide mere om arbejdet i storkredsbestyrelsen, er du velkommen til at kontakte Monike på monike.sommer@alternativet.dk eller Joan på joan.halager-dam@alternativet.dk

Hvis du gerne vil stille op som kandidat til en bestyrelsespost eller som suppleant, skal du udfylde det vedhæftede dokument, der hedder “opstillingsgrundlag” og sende til joan.halager-dam@alternativet.dk senest 19. august 2017 kl. 19.00.


VALG TIL KONFLIKTMÆGLINGSRÅDET
1 repræsentant

Det overordnede formål handler om, at rådet skal være med til at udvikle en kultur, hvor aktive medlemmer trives, hvor vi er både dygtige og intelligente i forhold til at håndtere konflikter, hvor vi er gode til at lære, når vi fejler og møder modstand, og hvor vi som organisation bliver i stand til at rumme den menneskelige mangfoldighed, som vi hver især bidrager med.

Konfliktmæglingsrådet disse opgaver:

 • At hjælpe Alternativets medlemmer og foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne.
 • At være den uvildige 3. part (mægler) i en konflikt mellem medlemmer, specielt i forhold til eksklusionssager. Rådet udgør et professionelt beredskab for alle medlemmer, bestyrelser og organer i Alternativet, der rekvirerer assistance til konfliktmægling.
 • At bidrage med viden om (og støtte hovedbestyrelsen i) hvordan Alternativet kan udvikle en praksis, et beredskab og en kultur for konfliktmægling.
 • At rapportere til landsmødet.

Læs mere om konfliktmæglingsrådets opgaver, organisering og formål her https://drive.google.com/file/d/0B2Kgmk-AnOwXSzd3RFd5NjBicXc/view

Hvis du gerne vil stille op som kandidat til konfliktmæglingsrådet, skal du udfylde det vedhæftede dokument, der hedder “opstillingsgrundlag” og sende til joan.halager-dam@alternativet.dk senest 19. august 2017 kl. 19.00.


VALG TIL OMBUDSRÅDET
1 repræsentant

Formålet med det interne Ombudsråd er at gøre Alternativet klogere på, hvordan partiet og bevægelsen eksperimenterer med og udlever de bærende værdier og debatdogmer i den offentlige debat såvel som i det interne virke, samarbejde og kommunikation. Opgaven for det interne Ombudsråd består i at foretage en intern evaluering af, hvordan man i Alternativet udlever værdierne og debatdogmerne samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan både foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer. Ombudsrådet arbejder kun med sager af principiel karakter og foretager ikke afgørelser i specifikke sager.

Læs mere om Ombudsrådets opgaver, organisering og formål her https://drive.google.com/file/d/0B4s6Q1XD7jU8eGRjM0ZKVDFaTkE/view

Hvis du gerne vil stille op som kandidat til det interne Ombudsråd, skal du udfylde det vedhæftede dokument, der hedder “opstillingsgrundlag” og sende til joan.halager-dam@alternativet.dk senest 19. august 2017 kl. 19.00.


VALG TIL POLITISK FORUM
2 repræsentanter

Politisk Forum er Alternativets øverste politiske organ. Det er her alle de gode forslag til politiske visioner, der laves rundt om i landet, drøftes og godkendes, når de vurderes klar til at indgå i vores politiske katalog. Som tillidsvalgt i Politisk Forum får man mulighed for at arbejde med politikudvikling både på storkredsnivaeu og på landsplan.
Ens opgaver består i at være godt sat ind i Alternativets politiske program, at deltage i høringer af visioner på Dialog og i andre fora, arrangere møder i storkredsen omkring visionshøringerne, deltage i fire årlige møder med hele Politisk Forum og at forberede sig og forhøre sig bedst muligt blandt sine storkredsmedlemmer forud for disse fire møder.
Storkreds Østjylland skal vælge to medlemmer til Politisk Forum. Disse sidder et år.

Ved spørgsmål ang. tillidshvervet i Politisk Forum er du velkommen til at kontakte
sarah.thomsen@alternativet.dk

Hvis du gerne vil stille op som kandidat til Politisk Forum, skal du udfylde det vedhæftede dokument, der hedder “opstillingsgrundlag” og sende til joan.halager-dam@alternativet.dk senest 19. august 2017 kl. 19.00.


Invitation til årsmøde 2017_print.pdf (583.9 KB)
Opstillingsgrundlag for kandidater til tillidsposter 2017.docx (50.6 KB)
Valgprocedure.pdf (358.6 KB)
Østjylland_vedtægter_2017.pdf (59.8 KB)