Invitation til reception i vores valgkamplokaler

SÅ ER VALGKAMPEN SKUDT I GANG

%C3%85-stedet

Og vi har fundet et valgkamplokale, som selvfølgelig skal indvies.

Vi vil gerne inviterer alle vores medlemmer og venner til reception på

Å-STEDET, Langgade 15, Nykøbing F

Mandag d. 13. maj kl. 17-18

Alternativet i Guldborgsund har indrettet et valglokale med det formål at styrke den politiske samtale og give borgerne en mulighed for dialog på personligt plan.

Velkomst ved folketingskandidat Ulla Munksgaard og en speak om ny politisk kultur ved folketingskandidat Joan Kragh.

Vi holder lokalet åbent frem til valget 5. juni på hverdage kl. 13-17 og lørdage kl. 11-14 for folk, der gerne vil snakke om politiske løsninger på de udfordringer, de ser i vores samfund lige nu – og høre noget om Alternativets bud på løsninger.

Og så planlægger vi en lang række aftenmøder, hvor vi også inviterer andre politiske kandidater til samtalecafeer og alternative måder at møde borgerne på.

I stedet for trælse debatter, hvor politikere nedgør hinanden, vil vi fremme en mere nærværende og udviklende dialog mellem vælgere og politikere, hvor vi i uformelle rammer og med færre deltagere kan møde hinanden og få indblik i politikernes motiver og bevæggrunde for deres politiske løsninger.

Det bliver temaer som klima, miljø, grøn omstilling, ulighed, borgerløn, kontanthjælp uden modkrav, grænser for vækst, frihed i stedet for forbrug, nyt syn på uddannelsespolitik, humane værdier i stedet for materialisme og samtaler om vores måde at behandle flygtninge på.
Vel mødt.

Vi glæder os til at se jer.

Tilmeld jer gerne på Facebook:

Eller kalenderen på AlleOs.

Vi klargør lokalet fredag den 10. maj fra kl. 12. Kig gerne forbi og giv et nap med.