Invitation til opstillingsmøde til kommunalvalget i Fredensborg og Hørsholm, 27. maj 2021

Kære medlem

Vi skal vælge kandidater til Kommunalvalget, KV21, i både Hørsholm og Fredensborg kommuner, og du er hermed inviteret til et opstillingsmøde torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30 via Zoom.

Du tilmelder dig mødet ved at skrive til hoersholm.fredensborg@alternativet.dk helst senest den 20. maj, så sender jeg et link til mødet.

Dagsorden og kandidaternes opstillingsgrundlag sendes ud senest den 13. maj 2021.

Hvis du har lyst til at repræsentere Alternativet i byrådet i Hørsholm eller Fredensborg Kommune, skal du have været medlem af partiet i mindst 90 dage, og du skal indsende et opstillingsgrundlag. Heri skriver du noget om, hvorfor du vil være en god kandidat for Alternativet, og hvilke dine mærkesager er.

Dit opstillingsgrundlag skal sendes til hoersholm.fredensborg@alternativet.dk senest den 6. maj 2021. På opstillingsmødet vil du få tid til at præsentere dig og svare på medlemmernes spørgsmål inden den digitale afstemning.

Alle, der har været medlemmer af Alternativet i mere en 90 dage, kan stemme på en eller flere kandidater. Dog kun en stemme pr. kandidat. De kandidater, der får tilslutning fra mere end halvdelen af deltagerne, er valgt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

mvh

Sidsel Dyekjær
Forperson