Invitation til møde om lokalafdeling i Holstebro

Thyholm den 21. august 2019

Kære alle medlemmer af Alternativet i Holstebro kommune

Desværre ophørte afdelingen for Alternativet i Holstebro kommune i 2017, Det var synd og skam, da der også er behov for forum for medlemmer i den store kommune for at mødes og lave initiativer, bakke op ved valg og eventuelt selv stille op til det næste kommunalvalg, som kommer i 2021

Som den ansvarlige person i det organ, som varetager Holstebro kommune, nemlig bestyrelsen for Midt- og Vestjylland, har det hele tiden været mit håb, at der igen kan oprettes en afdeling. Efter ved flere møder at have set folk fra Holstebro og også talt med dem, håber jeg, at den mulighed vil være til stede.

Du vil derfor snarest modtage en indkaldelse til et stiftende møde for en afdeling. Dette møde behøver ikke at ende med en afdelingsbestyrelse, men omvendt, der er heller ikke behov for først at mødes, derefter sende indkaldelse og så først danne en afdeling – lad os endelig komme i gang så hurtigt som muligt.

For at man ikke bliver overrumlet med sindssyg kedelige opgaver fra start, vil jeg l.ave et udkast til vedtægter, som tager udgangspunkt i de vedtagne minimumsvedtægter. Jeg sørger for at CVR-nummer og bankkontoen er klar til afdelingens arbejde.

Jeg håber, at du vil være med på ideen og være med til at skabe det vi alle kalder Alternativet version nummer 2

Mange grønne hilsner

John Søndergaard

næstforperson for storkredsen Midt- og Vestjylland, tovholder for Holstebro kommune

midtogvestbestyrelsesmedlem@gmail.com