Invitation til lokalt årsmøde - 21. marts

Kære medlem af Alternativet Holbæk

Bestyrelsen indkalder til vores lokale årsmøde lørdag den 21. marts klokken 13:00-15:00.
Stedet er Kulturkasernen 43, 4300 Holbæk og vi mødes i Mødelokalet.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelt

Følgende punkter er vigtige at vi om årsmødet:

 • Evt. forslag, som vi skal behandle på årsmødet, beder vi jer om at sende til holbaek@alternativet inden lørdag den 22. februar (4 uger før).
 • Hvis I ønsker at stille op til bestyrelsen, eller melder jer som revisorer eller suppleanter, så er I meget velkomne - I kan melde jeres kandidatur med et evt. opstillinggrundlag senest 29- februar (3 uger før).
 • Vi udsender materialet til mødet inden lørdag den 7. marts (2 uger før)

Vi mangler generelt frivillige, men især en der vil hjælpe med revisoropgaven mangler vi. Det er en meget hurtig løst opgave - vi har nok et af de letteste regnskaber, der findes med ganske få udgifts- og indtægtsposter, da vi sparer op til kommunalvalget i 2021. Opgaven er blot at kigge vores regnskab igennem og sikre sig (evt. i vores netbank), at regnskabet ser sandfærdigt og rigtigt ud.

Varmgrønne hilsner
Phillip Tømmerholt

alternativetholbæk

1 Synes om