Invitation til generalforsamling

Kære medlemmer af Alternativet Lyngby-Taarbæk

Tirsdag d. 21/3 kl. 19 holder vi generalforsamling på loftet af frivillighuset på Rustenborgvej 2A.

Dagsorden for mødet er følgende:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere og referent(er)
  • Bestyrelsens beretning for Lokalforeninger
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Behandling af forslag fra medlemmerne
  • Valg af kandidater
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før mødets afholdelse. Forslag sendes til lyngby-taarbaek@alternativet.dk.

Vi håber at vi ses!

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen