Invitation til Ekstraordinært Landsmøde 13. jan 2020

Kære medlem af Alternativet

Hovedbestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer til ekstraordinært landsmøde med det formål at ændre proceduren for valg af politisk leder i Alternativet.

Hovedbestyrelsen har foreslået vedtægtsændringer, som vil betyde, at man kan blive politisk leder af Alternativet, selvom man ikke er medlem af Folketinget. De vedtægtsændringer skal vi tage stilling til på det ekstraordinære landsmøde 13. januar. Du kan se de foreslåede vedtægtsændringer her.

Hvis de foreslåede vedtægtsændringer ikke vedtages, vil vi vælge ny politisk leder efter de gældende vedtægter ved et andet ekstraordinært landsmøde 1. februar, som der indkaldes til særskilt.

Der vil som sædvanlig være godt selskab, fine netværksmuligheder og masser af hygge.

Dato: Mandag den 13. januar 2020
Sted: Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, Odense
Tid: Klokken 18.30-22.00

Du kan finde den samlede information omkring ekstraordinært landsmøde på hjemmesiden og vi vil løbende lægge nyt op på hjemmesiden, efterhånden som materialet bliver færdiggjort.

Det samlede materiale sendes til dig via mail senest to uger før mødet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til medlem@alternativet og vi vil hjælpe dig, så godt vi kan.

Tilmelding: Du kan tilmelde dig her.

Digital deltagelse og afstemning
Hvis du ikke har mulighed for at deltage, men gerne vil stemme, vil der blive mulighed for at gøre det digitalt. Tilmelding til digital stemmeafgivelse vil være muligt - link til dette udsendes sammen med dagsorden og materiale 14 dage før.

Vi glæder os til at se jer til en dag med fokus på Alternativets organisation og til en kickstart af en spændende ny tid for Alternativet.

Grønne julehilsner fra Alternativet på vegne af Hovedbestyrelsen.

“Vi” er altså ude i noget vedtægtsmæssigt rod i denne sag, og det er simpelthen direkte dumt at give sig ud i den slags når det ikke engang er nødvendigt.
Er der et undertrykt behov for jævnligt at jokke i spinaten, eller ligger der andre refleksioner bag at HB tilsidesætter vores vedtægter?

Eftersom beslutningen om de to ekstraordinære landsmøder allerede er truffet, så kan møde nr 2 umuligt overholde vedtægternes ord om at det skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom.

Hele dette forløb oser desværre af lukkethed og bevidst omgåelse af både vedtægter og værdier om åbenhed og gennemsigtighed.

Jeg vil faktisk gå så vidt at jeg vil bede vedtægtsudvalget overveje om dette forløb er lovligt og om det bør have lov at fortsætte.

Vi bliver jævnligt beskyldt for at være et cirkusparti, hvilket vi i denne sag selv tydeligt beviser at vi er.

Michael Plauborg

Hvorfor skælde ud og nedgøre? Selvom du har ret?

Hej Carsten

At påpege tydelige fejl og mangler er ikke at skælde ud og nedgøre.
Vi har et vedtægtsudvalg til netop at sikre os imod at vi begår fejl.
Har de været inddraget, og hvilke argumenter ligger der for at overtræde egne vedtægter.
Beklager hvis du læser det som nedgørende, det er mere frustration over at vi ikke er mereopmærkomme.

Hej Michael.

Jeg plejer ellers at være stor fortaler for overholdelse af vedtægters formalia. Men her synes jeg at du er lige lovligt pedantisk. Som jeg forstår dig, er din indsigelse at HB må have indgivet begæringen om afholdelsen af det 2. landsmøde før 16. december, og at der dermed er mere end 6 uger fra begæring til mødedato, i modstrid med vedtægternes §8 stk 2.
For det første ved du ikke, hvad HB faktisk har vedtaget. Det er muligt at de blot har besluttet at de senere vil begære landsmødet afholdt (det kunne de fx gøre i dag, hvor der er under 6 uger til 1. februar).
For det andet KUNNE HB have gjort tingene på denne måde. At beklage sig over, at de ikke har fulgt formalia, når de beslutninger de har taget derudover ligger inden for deres kompetence, og ingen er blevet frataget noget, vil jeg kalde unødigt pedanteri. Resultatet af din klage ville blive, at mødet skulle afholdes tidligere - hvilken interesse har nogen i det?
Og for det tredje er reglen lavet, for at undgå at en modvillig HB trækker ting i langdrag - hvis det fx er et mindretal af HB der ønsker mødet afholdt. Her går jeg ud fra at der er tale om et flertal - sikkert endda en enig bestyrelse - som ønsker at melde processen ud i så god tid som muligt.

1 Synes om

Hej Nis

Der er da i høj grad nogle der har mistet noget i denne proces.
Alle medlemmerne, samt mulige kandidater, har da mistet muligheden for at gennemfører en rimelig valghandling.
Desuden holder den jo ikke at påstå at HB ikke har begæret møde nr 2 når datoen allerede er kendt.

Jeg mangler primært 2 ting i dette forløb.dels.
Dels et anstændigt tidsforløb, der giver kandidater og medlemmer til til dialog, og dels gennemsigtighed i forhold til nødvendigheden af at gennemfører et skift nu, frem for til et ordinært landsmøde.

Mvh
Michael

Kære Michael.

Du har helt ret i at vedtægterne foreskriver at ekstraordinært landsmøde skal indkaldes senest 6 uger efter at beslutning herom er truffet. Af samme grund er det først i morgen at HB formelt beslutter at indkalde til d. 1 feb.

Vi anerkender at det tidsmæssigt er presset. Men omvendt vil det heller ikke være godt at trække processen i langdrag. Og Uffe gav i sin egen annoncering gode grunde for hvordet skiftet sker nu. Derfor har vi vurderet at den fremlagte tidsplan, som især undgår at komme ind i vinterferien, er den bedste.

Der er nu mulighed for halvanden måneds medlemsdebat. Hvad angår processen er tanken netop at der skal være en omfattende debat, gennemsigtighed og mulighed for at stille op, støtte og involvere sig.

På valgafviklingsudvalgets vegne,
Søren

1 Synes om

Hej Søren

Tak for svar og forsøg på udredning.

Rent “lovmæssigt” siger vedtægterne at indkaldelsen skal ske senest en uge efter begæring, og da datoen allerede er meddel må begæringen jo for længst være faldet.
Jeg deler ikke det synspunkt at det vil være at trække noget i langdrag ved rent tidsmæssigt at forlænge perioden.
Har Uffe et reelt behov for at træde fra posten nu, ja så kunne man havde valg et utal af modeller.
Jeg bliver altid bekymret og vagtsom når ledende organer forsøger at haste ting igennem, og jeg kan ikke se andet en den valgte proces er netop forhastet.
Desuden får vi nu, pga valgt metode, et personfikseret valg, uden plads til at tale form og indhold.
At du direkte indrømmer at man formelt først indkalder i morgen for at overholde en vedtægt man allerede har brudt giver mig på ingen måde indtryk af en åben og gennemtænkt beslutning, desværre.

Mvh
Michael

1 Synes om

Kære Michael,

Jeg anerkender at du har et andet blik på processen. Men jeg kan love dig at HB kun har et ønske om at tilgodese alle de mange forskellige behov der er i sådan en proces.

Datoen d. 1. februar blev reserveret på HB- mødet d. 14.12 og beslutningen træffes på mail i morgen.

Det er samme procedure som vi anvendte til det Ekstraordinære Landsmøde i forbindelse med valg af kandidater til EP-valget.

Her måtte vi afht. alle involverede, storkredse, kandidater, mv. melde hensigten og en reserveret dato ud i god tid og så træffe den formelle beslutning om selv samme dato i tidsperioden 4-6 uger før afholdelse.

Mvh Søren

1 Synes om

Hej Søren

Jeg tvivler stærkt på at jeg, uanset hvilke svar og forklaringer der måtte komme, kommer til at forstå hvordan HB har fundet denne løsning nødvendig.
Jeg kan virkeligt ikke se det som andet end et unødvendigt hastværk der efterlader en mangelfuld proces uden reel indflydelse for medlemmerne.
Jeg er med på jeg hverken kommer til at ændre eller udskyde jeres beslutning, men forstå eller acceptere den som bedste løsning kommer nok heller ikke til at ske.

Mvh
Michael

Hvad betyder dette som er hentet i samtale minifestet:
"Debat vedrørende forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsen motiverer som forslagsstiller, hvert enkelt forslag. Som udgangspunkt er øvrige indlæg i debatten maksimalt ét minut lange. Som standard kan der til

hvert forslag foruden Hovedbestyrelsen være op til otte talere,

før der stemmes. Dog kan dirigenten fra forslag til forslag vurdere, om debatten skal tilrettelægges anderledes.
Betyder det at alle i hovedbestyrelsen + 8 personer kan få taletid før der stemmes.
I så fald vil hovedbestyrelse have en for står taleret før en afstemning.

Nej, alle HB-medlemmer skal ikke på talerstolen. Et enkelt medlem vil motivere forslaget, hvorefter der er debat som beskrevet.

1 Synes om