Invitation til ekstraordinært årsmøde

Kære alle

Der er nu to uger til at vi skal mødes til vores ekstraordinære årsmøde.

Vi mødes tirsdag den 9. maj kl. 19:00 i Alternativets lokaler, Åbenrå 33 København.

Vi har en meget kort dagsorden, der er som følger:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere og referent
  4. Forslag til ændring af vedtægtens §10 stk. 1
  5. Valg af ét medlem til bestyrelsen

Vedrørende punkt 4
Den nuværende vedtægts §10 stk. 1 lyder således:

“Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.”

Bestyrelsen foreslår at formuleringen ændres til at være i overensstemmelse med minimumsvedtægterne, således:

“Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 7, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.”

Bestyrelsen foreslår at denne ændring træder i kraft med omgående virkning.

Vedrørende punkt 5:
Vi har modtaget to ansøgninger:

Fra Dorte Mahler der stiller op til bestyrelsen og
fra Leyla Dursun der stiller op til bestyrelsen som suppleant

Links under navnene er til profiler på AlleOs. De andre links er til ansøgningerne.

Vi glæder os og ser frem til en god oplevelse i et fyldt “Store Å”.

Kærlig hilsen
Forretningsbestyrelsen for Storkreds København
Jens, Julie, Katinka, Kim, Palle og Tove / Lia Sofia