Invitation til årsmøde

Kære medlemmer af Alternativet Rudersdal og Alternativet Allerød

Hermed indkaldes til årsmøder i lokalforeningerne Alternativet Rudersdal og Alternativet Allerød.

Årsmødet afholdes torsdag den 19. januar 2023 kl. 19.00 – 21.00.

Årsmødet afholdes i Birkerød på Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7B i Galleriet.

Der vil blive serveret lidt godt til ganen.

Dagsorden jævnfør vedtægter: https://alternativet.dk/application/files/4916/6022/7334/Kommuneforeningers_minimumsvedtaegter_maj_2022.pdf

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent(er)

  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Behandling af forslag fra medlemmerne

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af revisor (er)

  8. Eventuelt

Ang. Punkt 5: Allerede nu kan vi sige, at der vil komme et forslag om sammenlægning af de to lokalforeninger.

Hvis sammenlægningen godkendes af de respektive foreninger, skal der på årsmødet vælges ny bestyrelse til den sammenlagte forening.

Hvis du har forslag, du ønsker behandlet på årsmødet, skal det sendes senest den 22 december 2022 til bestyrelsen for Rudersdal Lokalforening, att. Susie Cowan, email: Susie_aka_sunny@hotmail.com

Ang. punkt 6, at være medlem af bestyrelsen:

Hvis du er medlem af en af de to lokalforeninger og har lyst til at stille op til bestyrelsesvalget, skal du give besked senest den 22. december 2022.

Opgaver for bestyrelsen fra vedtægter for kommuneforeninger:

“Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område kommuneforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.”

Det bliver spændende at arbejde med, hvordan Alternativets politik kan udformes og udvikles lokalt og have som målsætning at få kandidater til KV25

Oplægsholdere til årsmødet.

Til vores årsmøde får vi besøg af Klimabevægelsen i Rudersdal, hvor vi skal høre om deres arbejde, og hvad de mener om den lokale klimaplan. Derefter debat.

Den endelige dagsorden, vil blive sendt til dig på mail og vil blive bragt på Alternativet Rudersdals Facebook side senest torsdag den 12. januar 2023.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer fra begge lokalforeninger til årsmødet.

Med venlig hilsen

Susie Cowan, Rudersdal og Karen Stevnbak Andersen, Allerød.

Du kan finde os på https://alleos.alternativet.dk, og ringe eller skrive til os for flere oplysninger eller kommentarer.