Invitation til årsmøde og opstillingsmøde d. 11. januar i Alternativet Silkeborg

Kære medlemmer,

Vi vil gerne invitere til årsmøde og opstillingsmøde i Alternativet Silkeborg onsdag d. 11. januar kl. 17.30-21.30 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads. Vi skal vælge ny bestyrelse, vælge byrådskandidater, beslutte nye vedtægter, og tage beslutning om evt. indkomne forslag. Mødet er i 2 dele – cirka halvvejs vil der være en sandwich, derfor er der tilmelding til spisning til preben@utiledulci.dk, senest d. 2. januar - der er nemlig deadline d. 4. januar for bestilling i husets cafe.

Folk til bestyrelsen
Preben Lund og Claus Løwe genopstiller, og Michael Hübertz er endnu ikke afklaret, om han genopstiller. Alle tre vil gerne fremover spille en mindre rolle i bestyrelsen, da de også har påtaget sig andre opgaver. Der er derfor behov for nogle nye friske og gode kræfter, også på alle de centrale poster - forperson, næstforperson og kasserer. Det vil være optimalt med en bestyrelse af medlemmer der kan noget forskelligt, i forhold til at organisere den kommende kommunalvalgskampagne, og til at være support for de kreative og dygtige medlemmer, der sætter ting i gang i Silkeborg. Vi håber på, at en del af jer vil have appetit på at give sig i kast med den spændende opgave det er, at få forankret vores parti/bevægelse i Silkeborg i samarbejde med andre alternativister rundt om i landet. Vil du stille op til bestyrelsen, skal vi bede om en kort skriftlig motivation pr. mail til silkeborg@alternativet.dk senest tirsdag d. 27. december.

Byrådskandidat?
Vil du stille op som byrådskandidat, skal vi ligeledes bede om en kort skriftlig motivation pr. mail senest tirsdag d. 27. december.

Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, f.eks. ændringsforslag til vedtægter, skal ligeledes indsendes senest d. 27. december. Forslag skal være stillet af minimum 2 medlemmer af lokalforeningen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Nye vedtægter i overensstemmelse med landsvedtægter Forslag til nye vedtægter Alternativet Silkeborg jan 2017.docx (25.6 KB)
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af byrådskandidater
  8. Valg af ekstern revisor, efter behov
  9. Behandling af evt. andre forslag fra medlemmer end ændringsforslag til vedtægter
  10. Eventuelt.

Vi ser frem til at se rigtig mange af jer d. 11. januar. Spørgsmål? kontakt Louisa tlf 24603609.

De bedste hilsner fra
Bestyrelsen

P.S. Har du lyst til at at være med til udvikle vores lokalpolitik, så kom til møde på onsdag d. 7. dec. kl. 17 i Medborgerhuset.