Invitation til årsmøde i Alternativet Syddjurs

Kære medlem af Alternativet Syddjurs

Bestyrelsen vil gerne invitere til ordinært årsmøde i henhold til vedtægter mandag den 22. juni 2020 kl. 19.00. Porskærvej 8, 8420 Knebel.
Generalforsamlingen har tidligere været indvarslet, men vi gennemfører den først nu.

Vi begynder med en rundvisning i Rodzonen - en fælles- og skolehave på Mols.
Årsmødet er en god anledning til at møde andre medlemmer, samtale om vore lokalforening og drøfte et eller flere politiske emner.

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt
  Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.
  Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 2
  medlemmer af Kommuneforeningen.
  Alle forslag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen eller har andre spørgsmål til foreningen eller årsmødet, kan du kontakte bestyelsesmedlem Kenneth Degnbol, kennethdegnbol@gmail.com, 20784708.

Vi håber at se mange af foreningens medlemmer.

Med grønne hilsner fra bestyrelsen