Invitation til årsmøde i Alternativet Syddjurs

Kære medlem af Alternativet Syddjurs

Bestyrelsen vil gerne invitere til ordinært årsmøde i henhold til vedtægter mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00.

Årsmødet er en god anledning til at møde andre medlemmer, tage en snak om vore dejlige lille forening og drøfte et eller flere politiske emner. Programmet - udover selve den obligatoriske generalforsamling - følger senere.

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt
  Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.
  Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 2
  medlemmer af Kommuneforeningen.
  Alle forslag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen eller har andre spørgsmål til foreningen eller årsmødet, kan du kontakte bestyelsesmedlem Kenneth Degnbol, kennethdegnbol@gmail.com, 20784708.

Vi håber at se mange af foreningens medlemmer.

Med grønne hilsner fra bestyrelsen