Invitation til årsmøde i Alternativet i Rudersdal

Kære medlem af Alternativet Rudersdal

Hermed indbydes du til årsmøde i Alternativet Rudersdal

Årsmødet afholdes tirsdag den 16. juni 2019 kl. 19.00 – 21.30.

Hvor vi skal være, er ikke bestemt endnu, da COVID-19 lægger en dæmper på vores planlægning. Derfor kan det være, at vores årsmøde skal være online. Men hvis vi får lov af myndighederne til at mødes på en beliggenhed, så gør vi det.

Der skal blandt andet på årsmødet vælges ny bestyrelse. Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsesvalget, skal du give besked senest den 31. maj 2020.

Hvis du har forslag, du ønsket behandlet på årsmødet, skal du ligeledes give besked senest den 31. maj 2020.

Din besked skal sendes til bestyrelsen, att. Susie Cowan, email: Susie_aka_sunny@hotmail.com

Til vores årsmøde får vi besøg af Josephine Fock, Alternativets nye politiske leder, som bl.a. har forhandlet med regeringen om COVID-19-tiltagene og på det seneste også klimaindsatsen for Danmark. Josephine fortæller lidt om, hvad der sker i Alternativet på Christiansborg og rundt omkring i landet, og hun svarer gerne på alle vores spørgsmål.

Den endelige dagsorden med information om hvordan mødet skal afholdes, vil blive sendt til dig på mail og vil blive bragt på Alternativet Rudersdals Facebookside senest tirsdag den 8. juni 2020.

Vi glæder os til at se dig og rigtig mange andre medlemmer til årsmødet.

Forventningsfulde hilsner

Bestyrelsen