Invitation til årsmøde for Alternativet Storkreds Fyn

Kære medlem af Alternativet på Fyn

Vi vil invitere dig til årsmøde for Alternativet storkreds Fyn

Lørdag den 18. marts kl. 12-18 i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, Glamsbjerg

(Dørene åbner 11.30, hvor der er kaffe på kanden)

Program

12.00 Vegansk frokost

12.45 Årsmøde (dagsorden nedenfor)

14.00 Dialog med Theresa Scavenius, klimaforsker og medlem af Folketinget

16.00 Snak i lokale grupper (uddybet nedenfor)

16.45 Orientering fra hovedbestyrelsen om forskellige tiltag

17.15 Vegansk aftensmad (man er velkommen til at blive hængende bagefter)

Vi håber at se mange fynske medlemmer til en festlig dag, hvor der både er god tid til at høre om arbejdet på Christiansborg ved en af vores nyvalgte MF´ere og udvikle det lokale arbejde.

Storkredsen er vært med mad og forfriskninger - af hensyn til indkøb vil vi gerne have tilmelding på Alleos AlleOs // Alternativet

AlleOS // Alternativet

alleos.alternativet.dk

eller på sms til 60226215 (Kasper Krebs).

Dagsorden for årsmødet

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere og referenter

Bestyrelsens beretning for storkredsen

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum (PoFo) og Dialogrådet.

Behandling af forslag fra medlemmerne

Valg til bestyrelsen (vi har brug for 2-3 nye, primært kvinder)

Valg af revisor

Hvis tiden tillader det holder vi opstillingsmøde, hvor vi (gen)vælger kandidater til hovedbestyrelse, folketingskandidater og EU-kandidat

Eventuelt

Snak i lokale grupper

Efter en introduktion er det tanken er at dele os ind i mindre grupper, så vidt muligt efter kommuner. Afhængigt af antal deltagere og spredningen vil nogle grupper blive slået sammen til en hensigtsmæssig størrelse.

Formålet er lære andre lokale medlemmer at kende og lave en forventningsafstemning af, hvor meget, hvordan og for hvad Alternativet kan arbejde lokalt. Er der fx basis for en lokal kreds? Er der nogle tilbagevendende arrangementer, hvor det vil være oplagt, at Alternativet deltager/er synlige på den ene eller anden måde? Hvordan kan vi arbejde sammen på tværs?

Målet er, at vi bruger vores kræfter bedst i fællesskab, så vi får synliggjort Alternativet på Fyn, gerne får flere medlemmer og står godt rustet til kommunalvalget om knap 3 år.

De bedste hilsner

bestyrelsen for Fyns Storkreds

160x160 AlleOS // Alternativet