Invitation til års- og opstillingsmøde

Kære medlemmer af Storkreds København

I forlængelse af årsmødet i Københavns Kommuneforening afholder Storkreds KBH årsmøde og opstillingsmøde søndag d. 12. marts 2023 på Sundholm Borgerhus, Sundholmsvej 8, 2300 København S kl. 13 i Store Sal.

Dagsorden til årsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere og referenter
 4. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Tale
 7. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg Politisk Forum
 8. Behandling af forslag fra medlemmerne
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Dagsorden til opstillingsmøde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Valg af delegeret til HB + suppleant
 4. Valg af 2 medlemmer til PoFo + suppleant
 5. Valg af spidskandidat til Folketingsvalg
 6. Valg af kandidater til Folketingsvalg
 7. Valg af rækkefølge
 8. Valg af kandidat til Europaparlamentet
 9. Regionsrådet

Årsmødet
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse dvs. d. 12. februar på storkreds.kbh@alternativet.dk og skal være stillet af en gruppe på minimum tre medlemmer af Storkredsen.

I storkredsbestyrelsen kan vi godt bruge nye og flere kræfter. Medlemmer der ønsker at indgå i bestyrelsen, skal sende deres opstillingsgrundlag 4 uger før mødet og senest d. 12. februar til storkreds.kbh@alternativet.dk Hvis der ikke er indkommet nok kandidater, vil det blive muligt at kandidere på selve årsmødet.

Opstillingsmødet
Medlemmer der ønsker at kandidere til valg på opstillingsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag senest d. 12. februar til storkreds.kbh@alternativet.dk

Tilmelding
Års- og opstillingsmødet afvikles kun fysisk og for at kunne deltage i afstemningen, er der det nødvendigt at være tilmeldt afstemningen via AlleOs.
Det kan ske via linket her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/5125

Grønne hilsner :green_heart:
Bestyrelsen