Invitation til års- og opstillingsmøde 29 marts 2017 - nu med links der virker

Alternativet Holstebro inviterer til Årsmøde i Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 29. marts kl. 19-21
Der er valg til bestyrelsen samt opstilling af vores 2 kandidater til Kommunal Valget 2017
Bjarne Petersen-Engstrøm og Troels Frøkjær.

Jonas Kastbjerg (Forperson), Stinne Appel (Næstforperson) Peter Meulengrath Jensen (Suppleant) har alle tre taget en svær beslutning om at træde ud af bestyrelsen, udelukkende p.g.a. personlige og arbejdsmæssige årsager, og de tilbageblevne bestyrelsesmedlemmer vil gerne takke dem for deres store indsats og det gode samarbejde med at bygge vores lokalforening op.

Årsmøde

Dagsorden:

 • Velkomst ved konstitueret Forperson
 • Gennemgang af valgproces
 • Valg af stemmetællere
 • Medlemmer på valg til bestyrelsen, hvor der ønskes totalt fem medlemmer og minimum en suppleant, helst to:
 • Forperson - (modtager genvalg)
 • Dennis Østergaard – (modtager genvalg)
 • Margrete Moore – (modtager genvalg)
 • Ny Kandidat
 • Ny Kandidat
 • Ny(e) Suppleant(er)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Forelæggelse af regnskab 2016
 • Forelæggelse og beslutning af nye minimumsvedtægter (se vedhæftede)
 • Valg af revisor
 • Afslutning af årsmøde

Der vil være kaffe/the og kage fra Cafeen – Alternativet Holstebro er vært.

Opstillingsmøde af vores KV17 Kandidater:

 • Kandidaterne præsenterer sig, herunder besvares spørgsmål fra medlemmerne.
 • Bjarne Petersen-Engstrøm
 • Troels Frøkjær
 • Valg af kandidaterne

Hermed slutter års- og opstillingsmøderne og bestyrelsen konstituerer sig.

Læs mere om kandidaterne her på deres sider; Troels Frøkjær og Bjarne Petersen-Engstrøm

Er du interesseret i at være med i bestyrelsen? Eller vil du vide mere? Så kontakt os endelig.

Vi glæder os til at se jer