Invitation til arbejdsgruppe om lokal politik

VIL DU VÆRE MED I EN ARBEJDSGRUPPE FOR AT FORMULERE VORES EGEN LOKALE VISION FOR NATUR OG BÆREDYGTIGE FØDEVARER HER PÅ BORNHOLM?

Arbejdsgruppen mødes første gang på biblioteket i Rønne

Rønne Bibliotek
Mødelokale 2
Torsdag 2.feb kl 19-21
Programmet er

kl 19: velkomst og introduktion
kl 19:15 kort gennemgang af Alternativets politik vedrørende natur og fødevarer
kl 19:30 kort overblik over diverse initiativer på Bornholm, Bright Green Island, Madhuset, Slagtehuset, Velfærdsdelikatessen, LAG Bornholm, Nexø borgerforening m.m.
kl 19:45 15 min pause med the og kaffe
kl 20 diskussion af struktur for kommende arbejde. Herunder vigtige mærkesager til afklaring, og fastlæggelse af arbejdsrytme samt møder.

Interesserede henvender sig på mail til: anne.thomas@alternativet.dk