Introduktion

workshop

(Thomas Huulbæk Titanium) #1

Dette er opstarten af og oplægget til den første digitale workshop om de digitale politiske laboratorier - velkommen til! :sunny:

Første del af workshoppen forløber frem til 31. oktober 31. december, hvorefter vi tager stilling til, hvordan vi kommer videre. Der bliver sandsynligvis tale om mere detaljerede workshops - måske både digitale og analoge. Jeg vil som tovholder på denne workshop forsøge at holde emnet ret åbent til at begynde med og nok forsøge at stramme op lidt senere i forløbet.

Jeg vil inddrage forskellige digitale værktøj (fx Appgree og Facebook) i forløbet.

Struktur, format og rammer

Vi skal blandt andet se på, hvilken slags struktur en digital version kan tage og hvilke krav der stilles til eventuel facillitering. Nedenstående er et par ting, som vi kan overveje og diskutere.

 • Form
  Der er ikke store krav til fysiske laboratorier lige nu - de kan tage form af uformelle politiske samtaler med ren idé- og holdsningsudveksling eller de kan tage en form, hvor det gerne skulle ende med politik til det politiske program.
  Man kan også forestille sig mange formater online. Nogle kan være almindelige online debatter, mens andre kan tage en mere struktureret form.
  Man kan også forestille sig, at nogle laboratorier starter online, fortsætter med fysiske workshops, og ryger tilbage online - eller omvendt. :smile:
 • Hvilke former kan vi forestille os?
 • Tidsrammer
  Det er umiddelbart en fordel, at vi online ikke er begrænset af en tidsramme i forhold til selve workshoppen. Men der kan stadig være eksterne tidsrammer og samtidig kan det også være en fordel at begrænse både det samlede forløb, men også eventuelle delforløb.
 • Hvilke tidsrammer kan vi forestille os?
 • Tovholder(e)
  Tovholdere er vigtige; også i den digitale verden. Det kan stille store krav til en online tovholder, fordi forløbet er længere og fordi det er meget synligt, hvis workshoppen ryger i en forkert retning.
 • Hvilke krav kan / skal man stille til en tovholder?
 • Bordværter / moderatorer
  Bordværter kan være en vigtig ingrediens for vellykkede workshops i den rigtige verden.
 • Skal der også være bordværter digitalt og hvilke funktion skal de have?
 • Digitale krav
  Lige nu har vi platformen her, Dialog, som vi vil forsøge at udbygge, så det bliver et fornuftigt værktøj til udvikling af politik.
 • Hvilke krav har vi til platformen - hvilke mangler er der?
 • Andre værktøj
  Hvilke andre digitale (og analoge) værktøj kan vi bringe i spil?

Et par digitale fordele

 • Geografisk indifferent
 • Ikke på samme måde begrænset af tid
 • Nemmere og bredere inddragelse af parter og fageksperter
 • Nogle gange nemmere at være modig
 • Mulighed for større vidensdeling og dermed bedre informationsgrundlag
 • Mulighed for mange flere laboratorier
 • Nemmere at lave fortløbende laboratorier indenfor samme område
 • ?

Lidt digitale ulemper

 • Sværere at kommunikere uden mimik :sob:
 • Sværere at være empatisk
 • Kan ekskludere “digitalt udfordrede”
 • ?

Hvordan tager vi det bedste fra vores erfaringer med de fysiske laboratorier og kombinerer dem med det bedste af de digitale muligheder?

Att: @madsringblom @slmeyer @Jon @JLoehmannS @Nilas_Bay_Foged @AnneFunchRohmann @Ole_Husgaard @Nis


(Nilas Bay Foged) #2

Fedt! Det bliver spændende :slight_smile:

/ Nilas

Sendt fra min iPhone


(Jan Løhmann Stephensen) #3

Jeps. Glæder mig også!


(Annika Pedersen) #4

Glæder mig til debatten


(Thomas Huulbæk Titanium) #5

Og fordelen udmønter sig allerede nu i, at vi er lidt forsinkede i processen. :slight_smile: Så datoen er rettet og jeg vender tilbage snarest muligt!


(Ulla Manel Berghagen) #6

Er det kun dem, som opslaget er attesteret til, der må komme med inputs - eller må man gerne reflekterer ‘højt’ på ovenstående, som menigt medlem ? :blush:


(Thomas Huulbæk Titanium) #7

Nej da, alle må meget gerne reflektere løs. :wink: Der vil komme en slags facilitering og opdeling af emnerne i selvstændige tråde indenfor kort tid, men indtil da kan man bare kaste tanker rundt her.


(Rolf Bjerre) #8

Tænker at vi skal afprøve en masse programmer og se om de kan bidrage til POLAer. Måske vi kunne begynde at nominere nogle… ved at metamoderna folkene er langt med noget som måske kan bruges.


(Jan Løhmann Stephensen) #9

Ikke for at tæppebombe med links, men kender vi nogle af dem her? (tænker især Neighborland ift lokalkredse/bevægelsesdelen af Å)
https://medium.com/@grodeska/civictech-primer-what-is-civic-tech-7ea788e766d3


(Jan Løhmann Stephensen) #10

Sorry, fik sendt for hurtigt. Der er nye links sidst i linket … det er dem jeg refererer til.


#13

Hej alle

Som bosiddende i udlandet… er der kommet gang i et Digital POLA?


(Thomas Huulbæk Titanium) #14

Rigtigt godt spørgsmål :slight_smile: Svaret er: Lidt.

Vi er begyndt at bruge Pol.is i kombination med Dialog fra idé til endeligt forslag. Vi mangler dog stadig koblingen udfordringer -> løsninger og meget, meget andet. Det er en udfordrende opgave at løse digitalt og det kræver mange udviklingstimer, så det går ikke så hurtigt, som jeg kunne ønske mig.

Her er et eksempel på et selvstændigt forslag, der er blevet til digitalt og har været igennem den aktuelle proces: https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/212