Introducer dig selv

  • Hvem er du?
  • Hvor kommer du fra?
  • Hvad forventer du af Dialog?

Her kan du fortælle om dig selv og tage godt imod alle vores nye medlemmer. :green_heart:

Hej.
Jeg hedder Olav Bach. Jeg bor i Vejle, er 62 år, gift anden gang. Har 1 barn og 2 bonusbørn og 8-9 børnebørn. Jeg er på vej på efterløn, hvilket jeg glæder mig til. Jeg har altid været frivillig indenfor sport og debatterer gerne samfundsforhold med hvem som helst og når som helst. I mit nye liv, med lidt mere tid, vil jeg opprioritere min involvering i politik gennem mere struktureret og konstruktiv debat.
Mit primære fokus er en ligeligere fordeling af jordens resurser mellem mennesker. Jeg tror på at der kan/skal findes en global løsning, men mens vi venter på det, skal vi lave andre løsninger lokalt, regionalt, nationalt.
Velfærdssamfundet er kommet for at blive, men det skal til stadighed være under observation og ombygning. Der findes ikke et system - for ever. Alt kan altid blive bedre. Forandringer skal altid ske i dialog og forståelse, men det er lige så vigtigt, at nogle få tør tage styringen og træffe valgene, når der skal prioriteres.
Sikring af miljøet er for mig en naturlig ting, at det skal tænkes med i alle love, regler og hvad det altsammen hedder.
Konkret vil jeg gerne lave forenklinger gennem saneringer af tilskud og afgifter og skatter. Jeg er umådelig træt af altid at høre om administrative forenklinger, når der ikke sker en pind, og jeg bliver vred, når journalister refererer om skat, som om det er een ting og ikke en hel buket, som skaber grundlaget for vores velfærdssamfunds fordelingspolitik.
Jeg har arbejdet i flere brancher, offentlig og privat, og jeg synes der er sket et skred fra faglighed til regelstyring af den arbejdende del af arbejdsstyrken. Angst er blevet det nye spøgelse på arbejdsmarkedet. Tiden er inde til at skabe tillid.
Og sådan kunne jeg godt fortsætte, men jeg vil hellere videre med debatterne.

Med venlig hilsen
Olav Bach.

1 Synes om

Mit navn er Ivan og jeg er 49 år.
Jeg er gift og har 4 børn (1 er min, 3 er papbørn.) har 2 børnebørn.
Min fokus ligger på den grønneomstiling og bæredygtigehed, her under den sociale bæredygtigehed…

1 Synes om

Velkommen til! :smile:

Jeg vil også lige kort præsentere mig selv :smiley:

Jeg er it tovholder i Alternativet, bor i Aarhus med kæreste og to sønner, og jeg er født i 1976. Vi har i Alternativet store demokratiske visioner, som jeg gerne vil være med til at virkeliggøre på it-området.

Mine forventninger til Dialog er, at det bliver et lysende eksempel på, hvordan politisk samtale kan være.

Så hvis du har gode idéer til vores it, gerne vil bidrage eller bare er frustreret over noget, så må du gerne skubbe til mig :dromedary_camel:

Derudover selvstændig indenfor it og jeg har lavet Parlamentet.dk og udviklet et parlamentarisk spil til folkeskolerne.

Kære Olav,
Velkommen til - det lyder på din præsentation som om, du er landet det helt rigtige sted :smile:

1 Synes om

Jeg hedder Salik Rosing, er født i 1986 og skriver PhD i geologi på Københavns Universitet. Jeg bor på Frederiksberg med min britiske kæreste, men rejser en del i forbindelse med mit arbejde (jeg skriver f.eks. dette fra Lyon, hvor jeg laver laboratoriearbejde her i efteråret). På grund af min rejseaktivitet har jeg ikke haft mulighed for at deltage så meget i partiarbejdet som jeg gerne ville, og jeg håber at dette forum kan give mulighed for at deltage uden fysisk at være til stede i Danmark

1 Synes om