Intet lokalt afstemningssted i KOS vedr. Ekstraordinært Landsmøde 8. september 2018

Kære Alternativ medlemmer i Københavns Omegn,

Den 25. august 2018 fik vi alle medlemmer en mail fra Alternativet, vedr. det Ekstraordinære Landsmøde, i morgen lørdag d. 8. september 2018, som afholdes på Nørrebro i København.

I mailen stod også at læse, at der ville være mulighed for de medlemmer, som ikke kan være fysisk tilstede på selve mødet, at afgive deres stemme lokalt i deres storkreds.

Vi i KOS bestyrelse havde ikke forinden hørt om denne plan, men kunne læse, at det var et tilbud, der blev givet til vore medlemmer, på vores vegne.

Vi har fra KOS bestyrelses side reageret overfor dette, da vi ikke så os istand til at løfte den opgave, med så kort varsel, og havde forventet en dialog om det, hvilket dog udeblev.

Dernæst forestillede vi os, at vor tilbagemelding om dette til afsender, ville afstedkomme endnu en mail til vore medlemmer, hvor det ville fremgå, at der ikke ville blive etableret et afstemningssted i Omegnen.

Nu, dagen før det Ekstraordinære Landsmøde, er der endnu ikke sendt en meddelelse ud fra Alternativet med denne rettelse, og derfor sender vi (KOS), denne mail til jer.

Beklager denne sene oplysning, som vi, af flere grunde, og i en afventende position, ikke kunne sende før.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Københavns Omegns Storkreds (KOS)