Inspiration og ideudvikling?

Tak for sidst til alternativisterne i Hørsholm-Fredensborg.
Vi talte kort om inspiration til den videre politikudvikling. Jeg har tænkt på enkelte områder hvoraf nogle især hører til Fredensborg Kommune.
Der skrives ofte om kommunens natur/grønne profil som er med til at gøre den attraktiv. Men samtidig er fokus mere på de fire bycentres skrantende tilstand. Kan vi opnå en bedre sammenhæng og harmoni, hvis vi fokuserer på den sammenhængskraft, der måske kan ligge i at udvikle de grønne områder som forbinder os? De grønne kilere er der i forvejen og vigtige. Men der skal måske mere til?
Plejeboliger/alderdomshjem/ældreboliger/senior-bofællesskaber:
Langt de fleste borgere bor i eget hjem lige til det sidste. Men nyere undersøgelser viser at mange savner daglig kontakt og fællesskab.
Kan vi forestille os “dynamiske” boliggrupperinger, hvor borgeren bor samme sted, men bostedet ændrer dynamik gradvist, efterhånden som borgerens behov ændrer sig?
Og endelig: Alternativet i Helsingør har etableret en ungdomsgruppe. Kan vi arbejde på at få i et samarbejde med de unge i Helsingør - så de unge medlemmer, vi gerne skal have i Hørsholm-Fredensborg kan få et fællesskab med jævnaldrende?
Hilsen Ingrid