Input søges til digitale afstemninger i AlleOs

@huulbaek og jeg er gået i gang med at udvide vores digitale afstemningsmodul, som vi brugte til Landsmøderne, til at kunne håndtere lokale afstemninger. Vi tænker, at dele vores tanker med jer og så må I endelig byde ind, hvis I tænker vi har overset noget:

Systemet kommer til at kunne håndtere officielle afstemninger (om fx. vedtægter) og valg (til fx. bestyrelse), men det kunne også håndtere mere uofficielle afstemninger (om fx. et holdningsspørgsmål), som alle medlemmer kunne oprette, hvis de havde lyst. Hvad tænker I om det?

Som det er nu, er en afstemning koblet op på et kalender-event i AlleOs for at holde styr på tilmelding. Alternativt, kunne man forestille sig, at når man fx. oprettede en digital afstemning for Storkreds Sjælland, fik alle stemmeberettiget medlemmer adgang til at stemme i afstemningen, så man ikke behøver tilmelding. Er den ene løsning bedre end den anden eller er det behov for begge?

Alle resultater fra afstemningerne skal være synlige for alle medlemmer i 30 dage efter de er blevet afholdt.

Vi skal også kunne styre hvem der kan oprette “officielle” afstemninger og valg. Det nemmeste er at koble det op på forperson, næstforperson og kasserer-rollerne i AlleOs, kunne I forestille jer nogle faldgruber ved dette?

Derudover overvejer vi, at open source koden til afstemningsmodulet så alle kan se koden, der ligger bag, og vi på den måde kan opnå højere sikkerhed og mere gennemsigtighed i vores digitale afstemninger.

5 Likes

Mange tak Hanne - håber ikke du laver data hygiene, men beholder dit indlæg med gode spørgsmål :slight_smile:

Ja, så enten en afstemning/valg koblet op på en kalender begivenhed eller et der er tilgængelig for alle medlemmer i en forening.

Der er yderligere nogle konsekvenser, fx. sender en afstemning i øjeblikket en mail og sms ud, når den sættes i gang. Men hvis det er en ren digital afstemning, der forløber over lang tid, kan man fx. også fortælle den er åben igennem et nyhedsbrev. SMS’er koster os i øvrigt penge, så det skal vi nok begrænse under alle omstændigheder.

Gør de ikke? Det troede jeg faktisk. I hver fald er AlleOs sat op, så de tre roller er sidestillede i systemet og har adgang til de samme ekstra ting (se alle medlemmer, trække lister, se statistik, osv.). Derfor er de oplagte til at få den ekstra funktionalitet. Sidenote: man kan give andre bestyrelsesmedlemmer adgang til disse ting ved at give dem rollen og ændre deres titel inde i AlleOs.

1 Like

Jeg håber du mener revisorer:

Lokalkredsenes minimumsvedtægter:
§16, stk5: Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af Alternativet.

Kasserer skal så sandelig være medlem af både parti og være valgt til bestyrelsen.

1 Like

Hej Noah

Fedt at I har påbegyndt det kæmpearbejde. Her lidt input fra mig:

Har I husket at til officielle valg skal man have været medlem i 14 dage for at kunne stemme?
.

Som det er nu, er en afstemning koblet op på et kalender-event i AlleOs for at holde styr på tilmelding. Alternativt, kunne man forestille sig, at når man fx. oprettede en digital afstemning for Storkreds Sjælland, fik alle stemmeberettiget medlemmer adgang til at stemme i afstemningen

Kunne man forestille sig en block på forsiden af dialog, hvor man kan se alle relevante afstemninger, ligesom med events på AlleOs?
.

Der er yderligere nogle konsekvenser, fx. sender en afstemning i øjeblikket en mail og sms ud, når den sættes i gang. Men hvis det er en ren digital afstemning, der forløber over lang tid, kan man fx. også fortælle den er åben igennem et nyhedsbrev. SMS’er koster os i øvrigt penge, så det skal vi nok begrænse under alle omstændigheder.

Jeg tænker det er fint med bare mail.
.

Det nemmeste er at koble det op på forperson, næstforperson og kasserer-rollerne i AlleOs, kunne I forestille jer nogle faldgruber ved dette?

Som udgangspunkt er det fint for mig, så længe man kan få det rettet manuelt, hvis man fordeler rollerne anderledes i kredsen. Som Djævlens advokat kan man nu nok tænke sig til nogle der kunne misbruge det, hvis det kun kræver en persons godkendelse. På den anden side, må det være rimeligt nemt at underkende en afstemning, hvis der ikke findes et referat, hvor bestyrelsen har godkendt afstemning.
.

Derudover overvejer vi, at open source koden til afstemningsmodulet så alle kan se koden, der ligger bag, og vi på den måde kan opnå højere sikkerhed og mere gennemsigtighed i vores digitale afstemninger.

Jeg er normalt all-in på opensource, bruger selv Linux. Men er der ikke teknisk en risiko ved at gøre afstemningssystemers kode åbne? Eller er det bare mig der ikke har forstand på det :slight_smile:

Hej @noah.sturis og @huulbaek.

Afstemning af lokalpolitik
Jeg kunne ønske, at de kommende funktioner ville indeholde en håndtering af stemninger omkring lokalpolitik, måske kunne dette bygges op lidt à la AlleOs begivenhederne? Opsætningen kunne indebærer:

  • Overordnet layoutmæssig fleksibilitet.
  • Overordnet boks: Forslagets titel.
  • Underboks: Fordele
  • Underboks: Ulemper
  • Underboks: Svar; Ja, nej eller blank.

ÅU har et super enkelt men utrolig godt afstemningssystem ift. vedtagelse af politik (har du kontakt til dem?), måske kunne I få inspiration af dem?

Kh.
K.

1 Like

Yes, det tager det nuværende system også højde for.

Skide god idé, hvis ikke det kommer i v1, kommer det hurtigt derefter. Forsiden af AlleOs er også noget vi kigger på.

Vi skal lige gennemtænke sms, det bliver nok valgfrit og koblet op på særlige rettigheder i AlleOs og evt kan vi modregne en given kreds.

Vi kan gøre så man kan se hvem opretter afstemningen - og ja, som du siger, kan man underkende forsøg på misbrug.

Jo potentielt, måske især i starten, men på den anden side, så kan der komme andre øjne på og fange huller i koden, som ellers bare ville eksistere. Software er et godt eksempel på at flere ved mere, så jeg er af den holdning at open source er mere sikkert på sigt. Plus det giver gennemsigtighed i det værktøj, som vi bruger til at træffe vigtige beslutninger med. Det vil dog ikke være kode man kan tage og køre sådan uden videre, fordi det er afhængigt af andre ting i AlleOs, som vi ikke open sourcer (endnu).

Vi gør det ikke før vi føler det er sikkert, men det har virket rigtig godt i mere end et år og vi har ikke kunne finde nogle angrebsvektorer, der gør at man fx. kan stemme to gange eller koble en stemme til et medlem, så hvis vi open sourcer er det fordi vi umiddelbart er trygge og gerne vil have flere øjne på.

2 Likes

Mega god idé, er selv medlem af ÅU og synes godt om deres politikafstemninger. Det skal nok sammentænkes med det øvrige politikudviklingsarbejde, der er i gang i organisationen. I første omgang bliver det afstemninger til årsmøder og opstillingsmøder og så udvider vi efterfølgende.

2 Likes

Hej Noah,

Det lyder bare så godt det her. I Storkreds København vil vi meget gerne forsøge med noget digitalt, så vi kan få håndteret noget formalia;

I første omgang tror jeg vores behov matcher godt, med det du har angivet.

Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Godkendelse af beretning.
Godkendelse af årsrapport.

Hvis det er en model, hvor der kan stemmes over en længere periode der varsles med nyhedsbrev, skal man måske tænke nogle spørgsmål og svar muligheder ind i forhold til beretning og godkendelse af årsrapport.

Bedste hilsner,
Jan K

1 Like

Fint initiativ, Noah. Her er lidt inspiration, også om fremtidssikring:

Fremtidsikringen.
HB lægger op til nye organisationsformer ude i lokalarbejdet, og jeg arbejder med det i praksis i Odsherred, foreløbig sideløbende med en bestyrelse, men mit forslag er at foreninger og bestyrelse skal nedlægges lokalt.

I en ny og flad organisering af Å er der i mit forslag koordinationsgrupper, inspirationsgrupper, arbejdsgrupper og tovholdere.
Jeg ved selvfølgelig ikke, at det bliver sådan, men kan muligheden tænkes ind, vil det være fint,
for de digitale afstemninger er et stærkt redskab nu og fremover. fx at kategorien tovholdere kan lave afstemninger.

For det kan også være et redskab til større medlemsaktivering.
Ideelt set ikke kun som afstemninger, men også med åbne spørgsmål
men afstemningerne et sted at begynde, og absolut nyttigt.

Tak for indsatsen og for at du åbner for input.

4 Likes

Hej igen

Var det i øvrigt ikke en ide, og høre om der er nogle flere der vil hjælpe Noah og Thomas?

Jeg kender ikke jeres specifikke it-kompetencer, men ved at IT ikke bare er IT mere, men et meget specialiseret felt, og der måske kan være kompentecer I mangler, men som ville være nyttige. Eller bare nogle der kan aflaste.

Hvis I føler I har brug for mere støtte, synes jeg I skal høre med Sascha, om der ikke også skal være et IT-team af frivillige, som de andre teams der er ved at blive oprettet. Bare en tanke. Jeg er med på at I stadig skal have førertrøjen, da der helt sikker ikke findes nogen der ved mere om AlleOs og Dialog end jer to.

Bare en tanke. God weekend

2 Likes

Spændende!!! Jeg syntes, at den digitale afstemning gav en vægt til valget til forperson,
som var vigtig for den demokratiske proces. Alle medlemmer i landet havde mulighed for
at deltage, også dem fra Skagen og andre fjerne steder.
Jeg tror bestemt også, at digitale afstemninger vil kunne bruges i mange andre
sammenhænge. F.eks. kunne kommuner eller regioner bruge det til at undersøge
befolkningens holdning enten ved afstemninger eller holdningsundersøgelser.
Her kunne man bruge nøgle ID som adgang til den digitale afstemning.
I lokalkredse er det nok bedre med en registrering af de medlemmer, som
vil stemme.
Hvis I når frem til et ‘public’ modul, som kan anvendes af andre, er jeg interesseret
i at afprøve det i vores lokalkreds i Skanderborg. På sigt kan vi prøve at overbevise
kommunen om værdien af digitale afstemninger som del af demokratiet.
I Schweiz har man i langt højere grad lokale afstemninger, som giver befolkningen
indflydelse på den førte politik i deres eget område.

Søren Frandsen

2 Likes

Jeg havde ærligt talt ikke set stillingen som “dialog-moderator”, men mener dog at den er mere kommunikativ anlagt end IT-nørderi-agtig. Det kunne i øvrigt være spændende at høre hvor mange der egentligt søger de forskellige jobs.

1 Like

Jeg er helt enig med Jørgen Finnemann om “fremtidssikring”. Vigtigt. Og håber ikke det bliver for fjern fremtid. Også lokalforening Skanderborgs forslag, tænker jeg vil kunne give os gode redskaber til at kunne nå mere ud, inddrage mere og få “flere ved mere” ad digital vej. Det tænker jeg også den type teams/grupper Jørgen nævner, ikke blot kan få glæde af, men skal benytte sig af, så de ikke lukker sig om sig selv, så vi får sikret inddragelse af andre perspektiver og input end dem “vi sidder med her i gruppen”.

Jeg har faktisk længe tænkt på at ringe til dig Noah, ikke blot om afstemninger, men om tanker til digitale forslag til mere inddragelse, overskuelighed og gennemsigtighed. Louise Bisgaard har også nogen tanker om det.

Kh Pippilotta
26121003

Tusind tak for jeres rigtig gode input :slight_smile:

Vi regner med at have det klar til test i slutningen af denne uge! Så skal I nok høre mere.

I første omgang er det primært tiltænkt som et redskab til storkredsene, så de kan vælge kandidater, men det er også til afholdelse af digitale årsmøder (eller som supplement til et fysisk møde).

Man vil kunne lave et valg eller en afstemning. Der vil være forskellige typer, man kan vælge imellem (fx. tillidsvalg el. prioritering af kandidater) og så kan man vælge om man vil lade hele foreningen stemme eller om man kræver tilmelding til et event i AlleOs, før man kan stemme.

Jeg har lavet en vejledning i Håndbogen her, så man kan komme i gang med planlægningen. Hvis I har spørgsmål, må I gerne skrive i den tråd jeg har oprettet herinde til fomålet her:

I forhold til fremtidssikring, vil alle kunne lave afstemninger om det de ønsker (og styre adgangen til dem igennem AlleOs-kalenderen, hvor man kan begrænse hvem der kan tilmelde sig - også på team-basis), men at oprette valg valg bliver i første omgang kun for bestyrelser. Vi spørger igen, når vi går videre med modulet - og når vi bedre ved hvordan den fremtidige organisering kommer til at se ud.

For at drøfte konkrete forslag. synes jeg det er bedst at gøre på skrift her på Dialog, men man er altid velkommen til at ringe på 61625410, hvis man vil snakke! (@Pippilotta_Greve)

1 Like